http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 10 năm 2018 – Hy Vọng Trong Tăm Tối

Hy Vọng Trong Tăm Tối

Đọc: Giê-rê-mi 31:16–26

Vì Ta đã làm cho lòng mệt mỏi được tươi mới, mọi kẻ suy yếu được sung mãn. Giê-rê-mi 31:25

 

Theo truyền thuyết, Khuất Nguyên là một viên quan khôn ngoan và yêu nước của triều đình Trung Quốc. Ông sống vào thời Chiến Quốc (475–246 TC). Người ta kể rằng ông đã nhiều lần cảnh báo vua về mối đe dọa chực chờ tiêu diệt đất nước, nhưng vị vua ấy lại bỏ qua lời khuyên của ông. Cuối cùng, Khuất Nguyên bị đi đày. Khi biết tin đất nước yêu dấu của mình rơi vào tay quân thù mà ông đã từng báo trước, ông đã tự kết liễu cuộc đời.

Cuộc đời của Khuất Nguyên có một số khía cạnh tương tự với cuộc đời của tiên tri Giê-rê-mi. Ông phục vụ hai triều vua và cả hai đều khinh thường lời cảnh báo của ông, cuối cùng đất nước ông bị tàn phá. Tuy nhiên, Khuất Nguyên đầu hàng trong tuyệt vọng, còn Giê-rê-mi tìm được niềm hy vọng thật. Vì sao có sự khác biệt như vậy?

Giê-rê-mi biết Chúa là Đấng ban niềm hy vọng chân thật duy nhất. Chúa đã đảm bảo với tiên tri của Ngài rằng: “Sẽ có hi vọng cho tương lai của con; Con cháu con sẽ trở về bờ cõi mình” (Giê. 31:17). Mặc dù Giê-ru-sa-lem bị tàn phá vào năm 586 TC, nhưng về sau thành ấy được xây dựng lại (xem Nê. 6:15).

Ở một thời điểm nào đó, chúng ta thấy mình đang ở trong hoàn cảnh có thể làm chúng ta tuyệt vọng. Đó có thể là khi nhận được chẩn đoán xấu về sức khỏe, đột ngột mất việc, gia đình ly tán. Nhưng khi bị cuộc đời vùi dập, chúng ta vẫn có thể nhìn lên vì Chúa đang ngự trên ngai! Ngài nắm giữ ngày tháng của chúng ta trong tay Ngài, và Ngài ôm chặt chúng ta vào lòng Ngài.

Lạy Chúa, xin đổ đầy niềm hy vọng trong con và nhắc nhở con rằng mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp theo cách của Ngài và trong thời điểm của Ngài.

Thế giới hy vọng điều tốt đẹp nhất, còn Chúa cung ứng niềm hy vọng tuyệt vời nhất. John Wesley
bởi Poh Fang Chia

CHÚ GIẢI
Chúa bảo Giê-rê-mi “ngưng tiếng khóc than” (31:16). Niềm hy vọng soi rọi. Ép-ra-im [Y-sơ-ra-ên] và Giu-đa sẽ ăn năn và được phục hồi. Trong thời gian hiếm hoi được vơi đi đau buồn, Giê-rê-mi nói: “Giấc ngủ của tôi thật ngon lành” (c.26).

Điều gì khiến nước mắt bạn tuôn rơi? Hãy biết rằng Chúa nhìn thấy và Ngài hiểu rõ.

Tim Gustafson