http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 31 tháng 12 năm 2018 - Sứ giả

Chia sẻ

Sứ Giả

Tạ ơn Chúa một năm sắp kết thúc. Tạ ơn Chúa đã luôn đồng hành cùng chúng ta, nguyện xin Chúa ở cùng chúng ta luôn trong những thì giờ chúng ta cùng nhau học hỏi Lời của Ngài.

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=TeA3a2MtJak