Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 31...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 31 tháng 3 năm 2017

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 31 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Lời Mời Vĩ Đại

Đọc: Ê-sai 55:1-7 |

Hỡi tất cả những ai đang khát, hãy đến nguồn nước! Người nào không có tiền bạc, hãy đến mua mà ăn! Ê-sai 55:1

Suốt tuần lễ gần đây, tôi nhận nhiều lời mời qua thư. Những lời mời tham dự các hội thảo “miễn phí” về nghỉ hưu, bất động sản và bảo hiểm nhân thọ ngay lập tức bị quăng đi. Nhưng lời mời đến dự buổi họp mặt vinh danh một người bạn lâu năm khiến tôi trả lời ngay “Vâng, tôi nhận lời”. Lời mời + Ước muốn = Chấp nhận.

Ê-sai 55:1 là một trong những lời mời tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh. Chúa nói với dân sự Ngài, những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn: “Hỡi tất cả những ai đang khát, Hãy đến nguồn nước! Người nào không có tiền bạc, Hãy đến mua mà ăn! Hãy đến mua rượu và sữa mà không cần tiền, không đòi giá.” Đây là lời mời gọi lạ thường của Chúa để ban sự nuôi dưỡng bề trong, sự thỏa mãn thuộc linh sâu sắc và sự sống vĩnh cửu (c.2-3).

Lời mời của Chúa Jêsus được lặp lại ở chương cuối của Kinh Thánh: “Thánh Linh và Cô Dâu cùng nói: “Hãy đến!” Người nào nghe cũng hãy nói: “Hãy đến!” Ai khát, hãy đến! Người nào muốn, hãy đến nhận nước sự sống miễn phí.” (Khải. 22:17)

Chúng ta thường nghĩ rằng sự sống đời đời sẽ bắt đầu khi chúng ta chết. Thật sự thì sự sống đời đời bắt đầu từ khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jêsus Christ làm Cứu Chúa của mình.

Lời mời tìm thấy sự sống đời đời nơi Đức Chúa Trời là lời mời tuyệt vời nhất! Lời mời + Ước muốn = Chấp nhận.

Lạy Chúa Jêsus, con cảm ơn Ngài về lời hứa thương xót, tha thứ và ban sự sống đời đời của Ngài. Con nhận biết những thất bại của mình và tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa của con hôm nay.
Khi chúng ta chấp nhận lời mời của Chúa Jêsus để bước theo Ngài, cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi hoàn toàn.
CHÚ GIẢI: Trong Ê-sai 55, tiên tri Ê-sai sử dụng hình ảnh một bữa tiệc hoàng gia để công bố hy vọng cho những người Giu-đê đang sống trong tuyệt vọng, ông nói rằng dù họ phải chịu đau khổ, nhưng lời hứa của Đức Chúa Trời vẫn luôn đáng tin cậy. Bối cảnh của Ê-sai 55 là lời hứa của Đức Chúa Trời về giao ước đời đời với nhà Đa-vít (Thi. 89:28–29). Phần ký thuật của Ê-sai mở rộng lời hứa của Chúa đối với nhà Đa-vít, qua việc mô tả một bữa tiệc hoàng gia mà trong đó tất cả người Do Thái đều có vai trò là người đại diện cho Đức Giê-hô-va trước các dân tộc (55:3–5). Khi Chúa Jêsus đến, Ngài đã tuyên bố rằng Ngài đã làm ứng nghiệm hoàn toàn lời hứa trong Ê-sai (Giăng 7:37) và Ngài mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị quên lãng và ở ngoài lề xã hội đến dự tiệc của Ngài (Mat. 22:1–14). Qua Đức Thánh Linh, những ai tin theo Chúa Jêsus đều có thể tận hưởng sự sống sung mãn của Đấng Christ, và là những người đại diện cho Chúa để mời gọi cả thế giới này đến dự tiệc của Ngài. Bạn sẽ mời ai đến dự tiệc này?

 

shares