Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 05 năm 2018

74
0
http://baiiangtinlanh.com
Trước Khi Sáng Thế

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 05 năm 2018

Trước Khi Sáng Thế

Đọc: Ma-thi-ơ 3:13-17

Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế. Giăng 17:24
“Nhưng nếu Đức Chúa Trời không có khởi đầu cũng không có kết thúc và hằng hữu, thì Ngài làm gì trước khi tạo dựng chúng ta? Ngài sử dụng thời gian thế nào?” Một số học viên Trường Chúa Nhật chịu tư duy luôn đặt ra câu hỏi này mỗi khi chúng tôi nói về bản chất đời đời của Đức Chúa Trời. Tôi từng trả lời rằng đây là một điều mầu nhiệm. Nhưng gần đây tôi nhận ra rằng Kinh Thánh đã trả lời cho câu hỏi này.

Khi cầu nguyện với Cha trong Giăng 17, Chúa Jêsus nói: “Cha ơi… Cha đã yêu thương Con từ trước khi sáng thế” (c.24). Đây là Đức Chúa Trời mà Chúa Jêsus bày tỏ cho chúng ta: trước khi tạo dựng hay cai trị thế giới, Đức Chúa Trời là Cha yêu thương Con Ngài qua Thánh Linh. Khi Chúa Jêsus chịu báp-têm, Đức Chúa Trời sai Thánh Linh Ngài đến trong hình dạng chim bồ câu và phán: “Đây là Con yêu dấu của Ta” (Mat. 3:17). Khía cạnh cơ bản nhất trong bản tính của Đức Chúa Trời chính là tình yêu sống động và truyền sự sống này.

Đây là một lẽ thật tuyệt vời và đầy khích lệ về Đức Chúa Trời của chúng ta! Tình yêu sống động được bày tỏ bởi Ba Ngôi – Cha, Con và Thánh Linh – là chìa khóa để hiểu được bản chất của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Cha làm gì trước khi sáng thế? Ngài yêu thương Con Ngài qua Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời là tình yêu thương (I Gi. 4:8) và hình ảnh này giúp chúng ta hiểu được điều đó có ý nghĩa gì.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì tình yêu thương hy sinh đầy bao la của Ngài.
Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, là Đấng yêu thương và gần gũi.

bởi Amy Peterson |

CHÚ GIẢI

Tình yêu thương luôn là phẩm tính của Đức Chúa Trời; đó là trọng tâm của mọi điều Ngài làm, trong đời này và cõi đời đời. Nhưng phân đoạn Kinh Thánh hôm nay khích lệ chúng ta suy nghĩ về một khía cạnh trong tình yêu của Đức Chúa Trời mà chúng ta thường không nhắc đến.

Cha, Con và Thánh Linh hiện diện đời đời trong một mối liên hệ toàn hảo – trao yêu thương và nhận yêu thương. Sẽ quan trọng để nhớ rằng tình yêu chân thật không chỉ là trao đi yêu thương mà còn là nhận yêu thương nữa. Sẽ không thể yêu Cha mà không chấp nhận tình yêu của Con và Thánh Linh. Thật dễ để nói rằng chúng ta yêu thương ai đó và bày tỏ qua điều chúng ta làm cho họ, nhưng một phần của tình yêu thương còn là đón nhận cử chỉ yêu thương của họ nữa. Điều này cần đến sự khiêm nhường và tin cậy.

Bạn có cần đón nhận tình yêu thương của ai đó trong ngày hôm nay không? Hay bạn có cần tiếp nhận tình yêu thương của Chúa và nhớ rằng lý do chúng ta yêu Ngài là bởi vì Ngài đã yêu chúng ta trước.

J.R. Hudberg

 

shares