Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 1 năm 2018

122
0
Kinh Thánh hàng ngày
Chuyên Gia Nói Gì?

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 1 năm 2018

Chuyên Gia Nói Gì?

Đọc: Giăng 5:31–40

Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời. Giăng 5:39-40

Jeff Jacoby, phóng viên của tờ Boston Globe đã viết về “khả năng khó hiểu của các chuyên gia khi tiên đoán nhiều thứ sai cách trầm trọng.” Chỉ cần lướt qua lịch sử gần đây, chúng ta sẽ thấy ông nói đúng. Chẳng hạn, nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison đã từng tuyên bố rằng phim có lời thoại sẽ không bao giờ thay thế được phim câm. Và vào năm 1928, Henry Ford đã khẳng định rằng: “Con người ngày càng thông minh hơn bao giờ hết đến nỗi không thể có một cuộc chiến tranh nào nữa.” Vô số những dự đoán khác mà các “chuyên gia” đưa ra đã thất bại một cách thảm hại. Rõ ràng thiên tài cũng có những giới hạn của mình.

Chỉ có một Đấng hoàn toàn đáng tin cậy, và Ngài đã dùng những lời rất nặng để nói về những người được gọi là chuyên gia. Những nhà lãnh đạo tôn giáo trong thời của Chúa Jêsus khẳng định rằng họ nắm giữ lẽ thật. Những học giả và thần học gia này nghĩ rằng họ biết Đấng Mê-si-a được hứa ban sẽ đến như thế nào.

Chúa Jêsus đã cảnh tỉnh họ: “Các ngươi tra cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó có sự sống đời đời.” Rồi Ngài chỉ cho họ thấy họ đã bỏ qua trọng tâm của vấn đề ra sao. “Chính Kinh Thánh làm chứng về Ta, vậy mà các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống đời đời” (Gi. 5:39-40).

Một năm mới lại đến, chúng ta sẽ lại nghe những lời tiên đoán, từ những người đầy sợ hãi đến những người quá lạc quan. Nhiều người đưa ra lời tiên đoán chắc nịch và đầy tự tin. Đừng lo sợ! Niềm tin của chúng ta vẫn đặt nơi Đấng là trọng tâm của Kinh Thánh. Ngài nắm giữ chúng ta và tương lai của chúng ta trong tay mình.

Lạy Cha, những khi bối rối hay lo sợ, xin giúp chúng con tìm kiếm Ngài. Chúng con xin dâng một năm mới và mọi điều sẽ đến trong tay Ngài.
Chúng ta không thể biết chắc tương lai, nhưng có thể biết chắc Đấng nắm giữ tương lai mình.

bởi Tim Gustafson |

CHÚ GIẢI

Một thí dụ trong Cựu Ước nói về các “chuyên gia” đã không đạt được mục đích là phần ký thuật về “những nhà thông thái” trong sách Đa-ni-ên. Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã truyền lệnh cho họ phải giải nghĩa giấc mơ của ông, nhưng các chuyên gia này thừa nhận rằng ‘không ai có thể tỏ cho bệ hạ được ngoại trừ các thần không ở chung với loài xác thịt.” Tuy nhiên, Chúa đã cho Đa-ni-ên có thể giải nghĩa giấc mơ, và ông nói với vua: “Không có một nhà thông thái… nào có thể tỏ cho vua điều bí nhiệm… Nhưng Đức Chúa Trời ở trên trời là Đấng bày tỏ những điều bí nhiệm” (c.27-28). Các chuyên gia của vua đã đúng khi nói rằng không ai có thể bày tỏ những điều bí nhiệm ngoại trừ Đức Chúa Trời, nhưng họ đã sai khi nói rằng Đức Chúa Trời “không ở chúng với loài xác thịt” (c.11). Kinh Thánh cho biết: “Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta” (Giăng 1:14).

Việc biết Chúa Jêsus là Đức Chúa Trời sống trong lòng chúng ta qua Thánh Linh Ngài khiến bạn có lòng tin chắc thế nào trong thế giới bấp bênh này?

Sim Kay Tee

shares