http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 1 năm 2019 – Bước Đi Trong Sự Sáng

Bước Đi Trong Sự Sáng

Đọc: Hê-bơ-rơ 12:18–24

Chúng ta cùng ra mắt Chúa mỗi buổi sớm mai, cùng lắng nghe Lời Ngài phán cùng chúng ta, tạ ơn Chúa! Chúa yêu thương chúng ta!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=YF1duJF9p80