Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 11 năm 2017

47
0
http://baigiangtinlanh.com
Nụ cười nổi tiếng ấy

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 11 năm 2017

Nụ Cười Nổi Tiếng Ấy

Đọc: Thi thiên 28:6-9

Hy vọng của người công chính dẫn đến niềm vui. Châm ngôn 10:28

Sau khi vợ chồng tôi có cơ hội đến thăm bảo tàng Louvre ở thành phố Pa-ri, tôi đã gọi điện thoại cho cháu gái Addie mười một tuổi của mình. Khi tôi nói rằng tôi đã nhìn thấy bức họa nổi tiếng Mona Lisa của Da Vinci, Addie hỏi: “Có phải bà ấy đang mỉm cười không bà?”

Chẳng phải đó là câu hỏi lớn xung quanh bức họa này ư? Hơn 600 năm sau khi Leonardo đưa chủ đề này vào tranh sơn dầu, chúng ta vẫn không biết liệu người phụ nữ này có đang mỉm cười hay không. Mặc dù bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của bức họa, chúng ta vẫn không chắc về thái độ của Mona Lisa.

“Nụ cười” là một phần dụng ý của bức họa. Nhưng điều này quan trọng ra sao? Phải chăng việc mỉm cười là điều mà Kinh Thánh đề cập đến? Trên thực tế, từ này xuất hiện dưới năm lần trong Kinh Thánh và là điều mà chúng ta chưa từng được bảo phải làm. Tuy nhiên, Kinh Thánh khuyên chúng ta có một thái độ dẫn đến nụ cười — và đó là từ vui mừng. Chúng ta đọc thấy gần 250 lần nói về sự vui mừng, Đa-vít nói khi ông nghĩ về Chúa rằng: “Lòng con rất mừng rỡ” (Thi. 28:7). Chúng ta phải “vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va” (Thi. 33:1); chứng ước Chúa là “niềm vui của lòng con” (119:111); và chúng ta được “vui mừng” vì Chúa đã làm cho chúng ta “những việc vĩ đại” (126:3).

Rõ ràng, niềm vui Chúa ban qua mọi điều Ngài làm khiến chúng ta có thể mỉm cười.

Lạy Chúa yêu thương, Ngài là một người Cha tuyệt vời và Ngài khiến chúng con vui mừng. Ngài ban cho niềm vui vượt quá những gì thế gian có thể cho. Xin giúp chúng con bày tỏ niềm vui đó cho người khác qua gương mặt của mình.
Hy vọng trong tấm lòng làm gương mặt nở nụ cười.

bởi Dave Branon 

CHÚ GIẢI

Ngoài sách Thi Thiên, Tân Ước sử dụng từ vui mừng rất nhiều lần. Trong các thư tín của Phao-lô, ông thường nói về sự vui mừng của ông và sự vui mừng mà chúng ta có thể kinh nghiệm được. Trong sách Phi-líp, sứ đồ Phao-lô đã đề cập với các tín hữu tại hội thánh Phi-líp về sự vui mừng đến sáu lần chỉ trong bốn chương. Khi đưa ra những lời chỉ dẫn, Phao-lô đã cầu nguyện cho họ với sự vui mừng (1:4), ông nói đến niềm vui trong sự tăng trưởng thuộc linh (1:25), kêu gọi họ làm cho ông vui mừng qua sự hiệp một của họ (2:2), miêu tả những gian khổ của ông trong việc rao giảng Phúc âm như là niềm vui mà ông chia sẻ cùng họ (2:17), và ông mong họ cũng sẽ vui mừng và cùng vui với ông (2:18). Khi gửi những cộng sự đến với họ để giúp họ tăng trưởng trong Đấng Christ, Phao-lô mong họ sẽ tiếp đón những người đó với sự vui mừng (2:29) và nói rằng chính người Phi-líp là “niềm vui và mão triều thiên” của ông (4:1).

Thật thú vị khi lưu ý rằng ông lặp lại nhiều lần để nhấn mạnh niềm vui đến từ các mối liên hệ. Các mối liên hệ thường đem lại niềm vui cho bạn thế nào?

shares