Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 4 năm 2017

73
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Lời Chúa Là Lời Cuối

Đọc: Thi Thiên 63:1-11 |

Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài. Thi Thiên 63:6-7

Dawson Trotman, một lãnh đạo Cơ Đốc năng động sống vào giữa thế kỷ 20 và là người sáng lập Hội Navigators, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của Kinh Thánh trong đời sống Cơ Đốc nhân. Trotman kết thúc mỗi ngày bằng việc mà ông gọi là “Lời Ngài là lời cuối.” Trước khi đi ngủ, ông suy gẫm một câu Kinh Thánh thuộc lòng hoặc một phân đoạn, sau đó cầu nguyện xin Lời Chúa tác động và thay đổi đời sống ông. Ông muốn những lời cuối cùng ông nghĩ đến mỗi ngày là Lời Chúa.

Tác giả Thi Thiên là vua Đa-vít đã viết: “Khi nằm trên giường, con nhớ đến Chúa, và suy ngẫm về Ngài suốt các canh đêm. Vì Chúa đã giúp đỡ con, và con hát mừng dưới bóng cánh của Ngài” (Thi 63:6-7). Dầu đang đối diện với hoàn cảnh khó khăn hay cuộc sống đang yên bình, thì việc suy gẫm lời Chúa mỗi tối có thể khiến tâm trí bình an khi Chúa ban cho chúng ta sự thư thái và an ủi. Nó cũng tạo nên thanh âm cho những suy nghĩ đầu tiên của chúng ta vào sáng hôm sau.

Vợ chồng bạn tôi khép lại mỗi ngày bằng cách đọc lớn tiếng một phân đoạn Kinh Thánh và một bài tĩnh nguyện hằng ngày cùng với bốn đứa con. Họ khích lệ mỗi đứa đặt ra câu hỏi và chia sẻ những suy nghĩ của mình, và thảo luận về ý nghĩa của việc theo Chúa trong gia đình và tại trường học. Họ gọi đó là phiên bản “Lời Chúa là lời cuối” của họ mỗi ngày.

Đó là một cách rất tốt để kết thúc một ngày của bạn!

Cảm ơn Cha đã ban Lời Ngài trong lòng và trong trí chúng con—là lời mà chúng con suy gẫm hằng đêm khi nghỉ ngơi trong sự bình an của Ngài.
Thánh Linh Chúa làm mới tâm trí chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời Ngài.

CHÚ GIẢI:Thi Thiên 63 có thể đem lại sự khích lệ khi chúng ta suy gẫm về cách trước giả Đa-vít trình dâng những sự tranh chiến của mình lên cho Chúa. Trước nhất, ông bày tỏ lòng khao khát Đức Chúa Trời hằng sống như thể một người đang chết khát mong mỏi nguồn nước sống (c. 1–2). Thứ hai, ông ngắm xem sự vinh hiển của Chúa trong đền thánh và ví điều đó như được ăn uống và được thỏa dạ bởi thức ăn ngon và bổ dưỡng (c. 3–5). Thứ ba, thậm chí khi ông nằm trên giường vào ban đêm, ông vẫn suy nghĩ về Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc ông và cảm nhận sự gần gũi của tình yêu Ngài (c. 6–8). Thứ tư, ông tin cậy nơi sự bảo vệ của Chúa khi đối diện với những kẻ thù trong đời sống thực tế (c. 9–10). Cuối cùng, trước giả thừa nhận rằng quyền lực của ông không đến từ ngôi vương của mình mà nằm ở nơi Đức Chúa Trời hằng sống là Đấng khiến lòng vui mừng và khiến danh Ngài được vinh hiển (c.11).

Chúng ta có thể học được gì từ tấm gương của Đa-vít? Hôm nay bạn sẽ dành thời gian để suy gẫm về những thuộc tánh của Đức Chúa Trời chứ?

shares