Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 5 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Nguyên Tắc Năm Phút

Đọc: Thi thiên 102:1–17 |

Ngài sẽ nghe lời cầu nguyện của kẻ khốn cùng; không khinh dể lời nài xin của họ. Thi thiên 102:17

Tôi có dịp đọc về nguyên tắc năm phút mà một người mẹ đã đặt ra cho các con của mình. Mỗi ngày, sau khi sửa soạn đồ đạc đến trường, bà tập trung các con lại trước giờ khởi hành khoảng năm phút.
Các con nhóm nhau lại xung quanh mẹ để được mẹ nêu tên rồi cầu nguyện cho từng đứa một, cầu xin Chúa ban phước trên ngày mới của chúng. Sau đó, cô hôn từng đứa một rồi chúng mới bắt đầu đến trường. Nhiều lúc, những đứa trẻ hàng xóm tình cờ đi ngang qua cũng tham gia vào giờ cầu nguyện này. Nhiều năm sau, một trong số những đứa trẻ đó kể rằng qua trải nghiệm đó, cô bé học biết được tầm quan trọng của việc cầu nguyện mỗi ngày.

Trước giả Thi Thiên 102 biết rõ tầm quan trọng của sự cầu nguyện. Phần Thi Thiên này được gọi là: “Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn, dốc đổ nỗi buồn thảm của mình trước ĐỨC GIÊ-HÔ-VA.” Ông kêu lên rằng: “Lạy ĐỨC GIÊ-HÔ-VA, xin nghe lời cầu nguyện con… Trong ngày con kêu cầu, xin mau mau đáp lời con” (c.1–2). Chúa nhìn xuống “từ nơi thánh trên cao… từ trên trời, Ngài xem xét thế gian” (c.19).

Chúa quan tâm đến bạn và Ngài muốn lắng nghe bạn. Mỗi ngày, hãy trò chuyện với Chúa, dù bạn áp dụng nguyên tắc năm phút để cầu xin Chúa ban phước cho ngày mới, hoặc cần dành nhiều thì giờ hơn để kêu cầu với Ngài trong lúc đau buồn. Gương mẫu cầu nguyện của bạn có thể mang đến ảnh hưởng lớn lao trên gia đình và những người thân thiết với bạn.

Lạy Chúa, xin dạy con nhận biết sự hiện diện của Ngài, để con tương giao với Ngài cách tự do và thường xuyên.
Cầu nguyện là thừa nhận chúng ta cần Chúa.
CHÚ GIẢI: Cha Thiên Thượng chào đón chúng ta vào sự hiện diện của Ngài qua sự cầu nguyện, nhưng Kinh Thánh cũng ghi lại một điều đầy khích lệ là chính Chúa Jêsus cũng cầu thay cho chúng ta! Khi sắp lên thập tự giá, Chúa Jêsus đã cầu nguyện cho các môn đồ đồng đi với Ngài và cho tất cả mọi người (kể cả chúng ta) sẽ đến với Ngài sau này (Giăng 17:20). Và khi chúng ta cầu nguyện, Đức Thánh Linh giúp chúng ta có thể cầu nguyện theo ý muốn của Đức Chúa Cha (Rô. 8:26-27).
shares