Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 6 năm 2017

38
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 6 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Sự Bình An Trọn Vẹn

Đọc: Giăng 14:25-31 |

Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Giăng 14:27

Một người bạn chia sẻ với tôi rằng cô đã tìm kiếm sự bình an và thỏa lòng trong suốt nhiều năm. Vợ chồng cô có một sự nghiệp kinh doanh thành công, vì vậy cô có thể mua một căn nhà lớn, quần áo đẹp và trang sức đắt tiền. Nhưng những của cải tài sản này không làm thỏa mãn những khao khát bình an trong cô. Tình bạn của cô với những người có ảnh hưởng cũng vậy. Rồi một ngày, khi cô đang thấy buồn và tuyệt vọng, một người bạn đã nói với cô về tin lành của Chúa Jêsus. Cô đã tìm được Chúa Bình An và sự hiểu biết của cô về sự bình an thật và thỏa lòng thật đã đổi thay mãi mãi.

Sau bữa ăn tối cuối cùng, Chúa Jêsus đã nói với các bạn hữu Ngài về sự bình an đó (Giăng 14), để chuẩn bị họ cho những sự kiện sắp đến: tức là sự chết, sự sống lại của Ngài và sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Khi mô tả một sự bình an không giống với bình an mà thế gian cho, Ngài muốn họ biết làm thế nào để tìm được sự bình an trong lúc khó khăn.

Sau đó, khi Chúa Jêsus phục sinh hiện ra với các môn đồ đang sợ hãi sau sự chết của Ngài, Ngài chào họ rằng: “Bình an cho các con!” (Giăng 20:19). Giờ thì Ngài có thể ban cho họ và cho chúng ta một hiểu biết mới về những gì chúng ta có thể nhận nơi Ngài qua điều Ngài đã làm. Khi đó, chúng ta có thể nhận biết một niềm tin sắt son hơn những cảm xúc luôn thay đổi của mình.

Lạy Cha Thiên Thượng, người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người ấy trong sự bình an trọn vẹn. Xin giúp chúng con tin cậy Ngài mãi mãi, vì Ngài là Vầng Đá muôn đời của chúng con.
Chúa Jêsus đã đến để đem sự bình an vào cuộc đời và thế giới của chúng ta.

bởi Amy Boucher Pye |

shares