Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 8 năm 2017

98
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 4 tháng 8 năm 2017

Rèn Luyện Cả Cuộc Đời

Đọc: Thi Thiên 66:8–12 |

Vì Đức Chúa Trời ôi, Chúa đã thử thách chúng con, luyện chúng con như luyện bạc. Thi Thiên 66:10

Việc tập luyện chạy đường trường của tôi không mấy suôn sẻ lắm, và tôi hết sức thất vọng với lần chạy gần đây nhất. Tôi đi bộ hết phân nửa thời gian và thậm chí có lúc tôi ngồi nghỉ trên đường chạy. Tôi thấy mình như vừa rớt một kỳ thi nhỏ.

Rồi tôi nhớ lại rằng đó là toàn bộ ý nghĩa của việc tập luyện. Đó không phải là một bài kiểm tra phải vượt qua, cũng không phải là một điểm số để cố đạt được. Đúng hơn, đó chỉ là những kinh nghiệm mà tôi phải trải qua hết lần này đến lần khác để tập tính kiên trì.

Có lẽ bạn thấy khó chịu về những thử thách mà mình đang đối diện. Chúa cho phép chúng ta trải qua những lúc thử nghiệm để khiến cơ bắp thuộc linh của chúng ta được dẻo dai và bền bỉ. Ngài dạy chúng ta nương cậy nơi Ngài, và thanh tẩy chúng ta trở nên thánh sạch để chúng ta ngày càng trở nên giống Đấng Christ.

Chẳng có gì lạ khi tác giả Thi Thiên có thể ca ngợi Chúa vì đã tinh luyện dân Y-sơ-ra-ên bằng lửa và nước (Thi. 68:10–12) trong lúc họ làm nô lệ và bị lưu đày. Chúa không chỉ bảo vệ và dẫn đắt họ đến nơi rất trù phú, mà còn khiến họ trở nên tinh sạch trong quá trình đó.

Khi trải qua thử thách, chúng ta có thể nương cậy nơi Chúa để được thêm sức hầu cứ tiếp tục bền lòng. Ngài đang tinh luyện chúng ta qua những thời điểm khó khăn nhất.

Lạy Chúa, con biết rằng Ngài cho phép những thử thách xảy đến hầu cho con trở nên mạnh mẽ và thánh sạch. Xin dạy con cứ nương cậy nơi Ngài, nhờ sức lực của Ngài để cứ bền lòng.
Những lúc thử thách đức tin có thể là lúc củng cố đức tin.

bởi Leslie Koh |

shares