Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 9 năm 2017

46
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 4 tháng 9 năm 2017

Bước Đi Trong Sức Mạnh

Đọc: I Sử ký 16:11-18, 28-36

Hãy thành tâm cầu nguyện, phải tỉnh thức trong lúc cầu nguyện và tạ ơn. Cô-lô-se 4:2

“Liệu chúng ta có gặp rắn không chú?”

Allan, cậu bé hàng xóm hỏi tôi khi chúng tôi bắt đầu đi dọc bờ sông gần nhà.

Tôi trả lời: “Cô chú chưa thấy bao giờ, nhưng có thể chúng ta sẽ gặp rắn! Nên chúng ta hãy cùng cầu nguyện xin Chúa bảo vệ mình nhé.” Chúng tôi dừng lại cùng cầu nguyện và sau đó đi tiếp.

Vài phút sau, Cari, vợ tôi bỗng nhiên bước lùi lại, cẩn thận tránh xa một con rắn hổ mang đang cuộn mình trên khúc đường phía trước. Chúng tôi đợi con rắn bò đi khỏi rồi dành thời gian cảm tạ Chúa vì không có chuyện gì xảy đến. Tôi tin rằng qua câu hỏi của Allan, Chúa đã chuẩn bị chúng tôi để gặp con rắn, và lời cầu nguyện của chúng tôi nằm trong sự quan phòng của Ngài.

Đối diện với nguy hiểm trong phút chốc đó nhắc tôi nhớ về tầm quan trọng của những gì Đa-vít nói trong Kinh Thánh: “Hãy tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài, Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn!” (I Sử 16:11). Lời khuyên này nằm trong khúc thi thiên ca mừng khi hòm giao ước trở về Giê-ru-sa-lem. Bài thi thiên thuật lại tường tận sự thành tín của Chúa đối với dân Ngài trong những tranh chiến của họ suốt lịch sử, nhắc họ luôn nhớ ca ngợi Chúa và kêu cầu Ngài (c. 35).

“Tìm kiếm mặt Ngài” nghĩa là gì? Đó là chúng ta hướng lòng về Ngài ngay cả trong những lúc yếu đuối nhất. Đôi khi lời đáp của Ngài hoàn toàn khác với những gì chúng ta cầu xin, nhưng Đức Chúa Trời luôn thành tín dầu bất cứ điều gì xảy đến. Đấng Chăn Chiên Nhân Lành đó sẽ dẫn lối chúng ta và giữ chúng ta trong sự nhân từ, sức mạnh và tình yêu của Ngài. Nguyện chúng ta luôn nương dựa nơi Ngài.

Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ tôi, Nương nhờ cánh Jêsus hoài, Xin ban phước cho tôi từng giây, Tôi đến đây Ngài! – Robert Lowry.
Sự cầu nguyện tiếp thêm năng lực để chúng ta bước đi không nao núng. Oswald Chambers

bởi James Banks |

CHÚ GIẢI: 
Hãy nhớ lại một lần bạn tìm kiếm “mặt Chúa”, là lúc mà bạn “tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài” (I Sử. 16:11). Điều gì khiến bạn kêu cầu và nương dựa nơi Chúa? Ngài đã đáp lời bạn thế nào?
shares