Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 5...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 5 tháng 05 năm 2018

148
0
http://baigiangtinlanh.com
Luôn Gần Gũi

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 5 tháng 05 năm 2018

Luôn Gần Gũi

Đọc: Phục truyền 6:1-9

Hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu. Phục truyền 6:8

Sau khi đưa con gái đến trường, quãng đường đi bộ về nhà hơn một cây số là thời gian đủ để tôi học thuộc vài câu Kinh Thánh, nếu như tôi có kế hoạch thực hiện. Khi dành khoảng thời gian đó để suy ngẫm Lời Chúa, tôi thường thấy những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi suốt cả ngày, ban cho tôi sự an ủi và sự hướng dẫn khôn ngoan.

Khi Môi-se chuẩn bị cho dân Y-sơ-ra-ên tiến vào đất hứa, ông thúc giục họ vâng giữ điều răn và mệnh lệnh của Chúa (Phục. 6:1-2). Vì muốn họ được thịnh vượng, ông bảo họ phải suy ngẫm những lời dạy này và dạy lại cho con cái mình (c.6-7). Ông còn bảo họ buộc những lời đó vào cổ tay và đeo lên trán (c.8). Ông không muốn họ quên những lời dạy của Chúa, hầu họ có thể sống tôn kính Chúa và hưởng phước hạnh của Ngài.

Ngày nay, bạn có thể suy ngẫm lời Chúa bằng cách nào? Một gợi ý là hãy viết câu Kinh Thánh ra giấy, mỗi lần rửa tay hay uống nước, bạn hãy đọc những lời đó và suy ngẫm. Hay trước khi đi ngủ, hãy suy ngẫm một phân đoạn Kinh Thánh ngắn như là hoạt động cuối cùng trong ngày. Có nhiều cách để chúng ta luôn gần gũi với Lời Chúa.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con Kinh Thánh, là suối nguồn sự sống. Hôm nay xin giúp chúng con đọc và hiểu được Lời Chúa.
Hãy để chính bạn chìm ngập trong Lời Chúa.

bởi Amy Boucher Pye 

CHÚ GIẢI

Phần Kinh Thánh hôm nay chứa đựng từ Shema – là trọng tâm trong niềm tin của dân Y-sơ-ra-ên về một Đức Chúa Trời duy nhất. Từ này dựa trên từ Hê-bơ-rơ có nghĩa là nghe: “Hỡi Y-sơ-ra-ên! Hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai” (Phục. 6:4). Câu 6-9 nhấn mạnh chúng ta cần phải để Kinh Thánh trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời mình để Lời Chúa sẽ chi phối mọi suy nghĩ và hành động của mình. Bởi sự suy ngẫm của tâm trí và áp dụng của tấm lòng mà lẽ thật thiên thượng sẽ đem đến sự biến đổi trong đời sống.

Dennis Fisher

 

shares