http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 5 tháng 1 năm 2019 – Đã Và Đang Được Biến Đổi

Đã Và Đang Được Biến Đổi

Đọc: II Sử ký 33:9–17

Tạ ơn Chúa! Chúa cho chúng ta mỗi buổi sáng được ra mắt Chúa và cùng học Lời Ngài qua chương trình học Lời Chúa mỗi ngày!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=Fkb8lRm6vis