http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày- ngày 5 tháng 3 năm 2017

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 5 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Phần Thưởng Của Sự Tiếp Khách

Đọc: Hê-bơ-rơ 13:1-2 |
Chớ quên tỏ lòng hiếu khách. Hê-bơ-rơ 13:2

Bữa tối tiếp đãi các gia đình đến từ năm quốc gia đã để lại trong chúng tôi ký ức tuyệt vời. Cuộc trò chuyện không hề bị chia rẽ, mà tất cả chúng tôi đều cùng tham gia thảo luận về cuộc sống ở Luân Đôn từ cái nhìn của những vùng miền khác nhau trên thế giới. Cuối buổi tối đó, chồng tôi và tôi suy gẫm lại rằng chúng tôi đã nhận nhiều hơn là cho đi, bao gồm những tình cảm ấm áp khi nuôi dưỡng những tình bạn mới và học biết về nhiều nền văn hóa khác.

Trước giả sách Hê-bơ-rơ kết lại những suy nghĩ của ông bằng lời khích lệ cho cuộc sống cộng đồng, bao gồm việc các độc giả của ông nên tiếp tục tiếp đón khách lạ. Vì khi làm vậy, “có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết” (13:2). Ông có thể đang nói đến Áp-ra-ham và Sa-ra, như chúng ta thấy trong Sáng thế ký 18:1-12 đã tiếp đón 3 vị khách lạ, bày tỏ sự rộng rãi và đãi họ một bữa tiệc, theo tập quán trong thời Kinh Thánh. Họ không biết mình đang tiếp đãi các thiên sứ đem đến sứ điệp phước hạnh cho họ.

Chúng ta không tiếp đón những người khách bước vào nhà mình với hy vọng nhận được gì đó ở họ, nhưng thường thì chúng ta nhận được nhiều hơn là cho. Nguyện Chúa rải khắp tình yêu của Ngài qua chúng ta khi chúng ta tiếp đón người khác như Ngài.

Lạy Chúa, mọi điều chúng con có đều thuộc về Ngài. Nguyện chúng con chia sẻ mọi điều mình nhận được để Ngài được vinh hiển.
Khi bày tỏ lòng hiếu khách, chúng ta đang chia sẻ sự tốt lành và sự ban cho của Chúa.
CHÚ GIẢI: Trong Hê-bơ-rơ 13, chúng ta được nhắc nhở phải tỏ lòng “hiếu khách với những người lạ” (c.2). Điều này không chỉ đơn thuần là mời bạn bè đến dùng một bữa trưa vào ngày Chúa Nhật. Trong thời Kinh Thánh, những người lữ hành và khách lạ thường được mời ở lại trong nhà của người dân. Chủ nhà sẽ cung cấp thức ăn và chỗ ngủ an toàn và bảo đảm cho họ. Chúng ta có thể phục vụ người khác bằng cách mở rộng nhà và mở rộng lòng tiếp đón những người mà Chúa đem đến với chúng ta. Bạn có nhớ lần nào người khác bày tỏ lòng hiếu khách với bạn chưa? Bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có thể bày tỏ lòng hiếu khách bằng những cách nào?