Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 5...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 5 tháng 4 năm 2017

66
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 5 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Can Đảm Đốt Bỏ Thần Tượng

Đọc: 2 Các Vua 23:12-14, 21-25 |

Trước mặt Ta con không được có các thần nào khác… Con không được cúi lạy trước các hình tượng đó hay phụng thờ chúng. Xuất Ê-díp-tô 20:3, 5

Khi đợi đến lượt làm báp-têm ở sông Mono của Togo, Kossi cúi xuống nhặt một bức tượng bằng gỗ đã cũ mòn. Gia đình anh đã thờ vật đó suốt nhiều đời. Giờ đây, họ nhìn theo khi anh quăng cái tượng kỳ quặc ấy vào đám lửa đã được chuẩn bị sẵn. Không còn chuyện chọn những con gà ngon nhất để dâng lên cho vị thần này.

Ở phương Tây, hầu hết các Cơ Đốc nhân xem thần tượng chỉ về những thứ chiếm vị trí của Đức Chúa Trời. Ở Togo, Tây Phi, thần tượng đại diện cho những vị thần theo nghĩa đen mà họ phải làm hài lòng bằng sinh tế. Việc đốt thần tượng và nhận lễ báp-têm là lời công bố can đảm về lòng trung thành của tân tín hữu với Đức Chúa Trời chân thật duy nhất.

Khi được tám tuổi, Vua Giô-si-a lên ngôi tại một nền văn hóa thờ thần tượng và mại dâm. Cha và ông nội của vua Giô-si-a là hai vị vua tệ nhất suốt lịch sử nhơ nhuốc của Giu-đa. Sau đó, thầy tế lễ thượng phẩm đã tìm ra quyển sách luật pháp. Khi vị vua trẻ tuổi nghe những lời trong quyển sách ấy, ông ghi lời ấy vào lòng (2 Các Vua 22:8-13). Giô-si-a phá hủy các bàn thờ ngoại bang, đốt những vật dụng ghê tởm dâng cho nữ thần A-sê-ra và chấm dứt nghi lễ mại dâm (chương 23). Thay vào đó, ông tổ chức lễ Vượt Qua (23:21-23).

Hễ khi nào chúng ta tìm kiếm câu trả lời ngoài Chúa—dù là cố ý hay vô ý—thì chúng ta đang chạy theo thần giả dối. Sẽ khôn ngoan khi chúng ta tự hỏi: Đâu là những thần tượng chúng ta cần quăng vào lửa, theo nghĩa đen hoặc nghĩa bóng?

Lạy Chúa, xin tha tội cho chúng con vì đã hướng đến những điều khác cho thấy lòng chúng con không tập chú về Ngài. Xin chỉ cho chúng con thấy những điều chúng con cần từ bỏ, và thay bằng sự hiện diện của Thánh Linh Ngài.
Các con bé nhỏ ơi, hãy giữ mình khỏi hình tượng! 1 Giăng 5:21
CHÚ GIẢI: Hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhận ra những niềm tin sai trật đang cướp đi niềm vui được sống trong sự hiện diện và niềm vui của Đấng mà lòng nhân từ và tình yêu thương của Ngài còn thật hơn cả không khí mà chúng ta đang hít thở.
shares