Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 05 năm 2018

93
0
Học Kinh Thánh mỗi ngày
Đứng Trên Lời Hứa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 05 năm 2018

Đứng Trên Lời Hứa

Đọc: Giăng 15:5-8

Hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Giăng 15:7

Anh trai của bạn tôi (khi cả hai còn nhỏ) đã quả quyết với cô ấy rằng chiếc dù có đủ lực để nâng cô ấy lên, chỉ cần cô ấy “tin”. Vì vậy, “bởi đức tin” cô ấy đã nhảy từ nóc chuồng bò xuống và bị ngã nhào, chấn thương nhẹ.

Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài hứa. Nhưng để nhận lãnh lời hứa, chúng ta phải bảo đảm là mình đang đứng trên lời hứa thật của Chúa vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể tin chắc rằng Ngài sẽ thực hiện hay ban cho điều Ngài đã hứa. Bản thân đức tin chẳng có quyền năng gì. Đức tin chỉ có giá trị khi đặt trên một lời hứa rõ ràng đến từ Chúa. Bất cứ điều gì khác chỉ là mơ tưởng.

Đây là một trường hợp cụ thể. Chúa đã hứa: “Hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Bởi điều nầy Cha Ta được tôn vinh, ấy là các con kết quả nhiều” (Gi. 15:7-8). Câu Kinh Thánh này không hứa rằng Chúa sẽ đáp ứng mọi lời cầu xin của chúng ta, mà Ngài sẽ đáp ứng mọi ao ước về sự công chính, điều mà ông Phao-lô gọi là “trái của Thánh Linh” (Gal. 5:22-23). Nếu chúng ta khao khát sự thánh khiết và cầu xin điều đó thì Ngài sẽ đáp ứng cho chúng ta. Việc này cần thời gian; giống như sự trưởng thành của con người, sự tăng trưởng thuộc linh cũng đến từng bước một. Đừng bỏ cuộc. Hãy cứ cầu xin Chúa thánh hóa bạn. Theo thời điểm và phương cách của Ngài, bạn “sẽ nhận được điều đó.” Chúa không hứa những điều mà Ngài không thực hiện.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì vô vàn lời hứa Ngài dành cho chúng con trong Lời Ngài. Cảm ơn Ngài đã sai Thánh Linh đến để ban cho chúng con sự sáng suốt.
Đức Chúa Trời của chúng ta là Đấng luôn giữ lời hứa.

bởi David H. Roper |

CHÚ GIẢI

Bối cảnh của việc gắn vào cây nho (Giăng 15:1-8) là điều rất quan trọng để hiểu được phân đoạn này, nhưng sẽ hữu ích hơn để lùi lại và nhìn vào toàn bộ khung cảnh lúc đó. Đó là đêm trước khi Đấng Christ bị đóng đinh. Giu-đa đã rời khỏi để phản Chúa Jêsus (Giăng 13:30). Chúa Jêsus và các môn đồ vừa rời phòng cao, là nơi họ đã dự Bữa Tối Cuối Cùng. Khi đi, Chúa nói đến hai hình ảnh ẩn dụ: những nhánh cây ra trái và những nhánh cây không ra trái. Nhánh cây tốt gắn với cây nho và được tỉa sửa (kỷ luật). Những nhánh không kết quả không gắn với cây và bị chặt hết.

Học giả Kinh Thánh William Hendriksen chỉ ra ý nghĩa của sự kiện Giu-đa rời khỏi trước đó trong ánh sáng của những lời Chúa Jêsus nói ở đây. Giu-đa đã không còn gắn vào cây nho. Chúa Jêsus khích lệ các môn đồ còn lại cứ gắn và “kết quả nhiều” (c.8). Điều đáng chú ý là mười một môn đồ còn lại đều đã chịu bắt bớ vì đức tin của mình. Mười người đã chết vì đức tin (truyền thuyết nói rằng Giăng đã chết nhẹ nhàng trong tuổi già sau khi trở về từ đảo Bát-mô). Tuy vậy, Chúa đã giữ lời hứa của Ngài với họ. Dù Ngài không giải cứu họ khỏi sự làm hại thân thể, nhưng Ngài đã ban cho họ sự can đảm để công bố lẽ thật.

Những ai ở trong cây nho sẽ bị “tỉa sửa”. Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta?

Tim Gustafson

shares