http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 1 năm 2019 – Vinh Quang Vĩ Đại Hơn

Vinh Quang Vĩ Đại Hơn

Đọc: Giăng 17:1–5, 20–24

Quý Ông Bà Anh Chị Em ơi, cảm ơn Chúa cho chúng ta trung tín trong việc học Lời Chúa! Quý vị có vui không? Có thấy hạnh phúc khi làm con Chúa không? Cảm tạ Chúa vì mọi điều! Cảm tạ Chúa cho chúng ta có Lời của Ngài! Sáng mai Chúa Nhật nên Lợi đi nhóm thờ phượng Chúa sớm! Mong rằng quý Ông bà anh chị em có một buổi thờ phượng Chúa chung với Hội Thánh một cách phước hạnh, và nhớ dành thì giờ nghe lại bài học này nhé! Cảm tạ ơn Chúa! Cảm ơn quý vị! Muốn thật hết lòng!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=ypzy4kY12gg