Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 10 năm 2017

36
0
http://baigiangtinlanh.com
Giá như tôi biết

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 10 năm 2017

Giá Như Tôi Biết…

Đọc: I Phi-e-rơ 1:3-9 |

Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ. I Phi-e-rơ 1:3

Trên đường đi làm, tôi đã nghe bài hát “Dear Younger Me” [Tôi Xưa Dấu Yêu Ơi], bài hát đặt ra những câu hỏi rất hay: Nếu bạn có thể quay về quá khứ, biết được những điều mà nay bạn mới biết, bạn sẽ nói gì với chính bạn ngày xưa ấy? Khi nghe vậy, tôi đã nghĩ đến những điều khôn ngoan và lời cảnh báo mà tôi sẽ nói với mình của những ngày non trẻ, dại dột. Nhiều lúc trong cuộc đời, hầu hết chúng ta đã suy nghĩ mình sẽ giải quyết sự việc khác thế nào nếu có cơ hội làm lại.

Nhưng bài hát cho thấy rằng dầu quá khứ đầy tiếc nuối thì tất cả những trải nghiệm đó đã tạo nên con người chúng ta ngày nay. Chúng ta không thể quay lại quá khứ, cũng không thể thay đổi hậu quả do những lựa chọn tội lỗi của mình. Ngợi khen Chúa vì chúng ta không phải mang những gánh nặng và lỗi lầm của quá khứ theo mình suốt đời này. Vì cớ những điều Chúa Jêsus đã làm. “Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hi vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Jêsus Christ” (I Phi. 1:3).

Nếu chúng ta đặt đức tin nơi Ngài và ăn năn về tội lỗi của mình thì Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Giờ phút đó, chúng ta được tạo nên mới và bắt đầu tiến trình được biến đổi về thuộc linh (II Côr. 5:17). Bất kể chúng ta đã làm gì (hoặc chưa làm gì), chúng ta đều được tha thứ nhờ những điều Ngài đã làm. Chúng ta có thể tiến về phía trước, tận dụng ngày hôm nay và trông đợi một ngày mai được ở với Ngài. Trong Đấng Christ, chúng ta được tự do!

Lạy Chúa, con rất biết ơn Ngài vì qua Ngài chúng con có thể được giải phóng khỏi những gánh nặng của quá khứ—những lỗi lầm, đau đớn, tội lỗi—đang đè nặng trên mình. Chúng con không cần phải mang theo những hối tiếc và xấu hổ. Chúng con có thể trao phó cho Ngài.
Hãy trao phó mọi gánh nặng cho Chúa.

bởi Alyson Kieda |

CHÚ GIẢI

Hãy tưởng tượng bạn gặp Chúa Jêsus mặt đối mặt – sau khi cố ý chối rằng mình không biết Ngài. Chúng ta có nói với Chúa là chúng ta không thể tha thứ cho chính mình không? Ngài có biết và hiểu cho tấm lòng của chúng ta không?

Trong Bữa Tối Cuối Cùng, Phi-e-rơ không thể nào tưởng tượng được là ông sẽ chối Chúa Jêsus một lần – nói gì đến ba lần (Giăng 13:37-38). Nhưng rồi điều không ai nghĩ đến đã xảy ra (Mat. 26:69-75). Tuy nhiên, sau đó Chúa Jêsus đã cho Phi-e-rơ ba cơ hội để bày tỏ tình yêu với Đấng đầy lòng thương xót đã tha thứ cho ông (Giăng 21:15-18).

Trong tình yêu và sự tha thứ đó, Phi-e-rơ đã tìm thấy một con đường để tiến về phía trước. Chúng ta cũng có thể tiến bước khỏi tội lỗi trong quá khứ bởi tình yêu và sự tha thứ của Đấng Christ.

shares