Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 11 năm 2017

85
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 11 năm 2017

Cầu Nguyện Và Thời Điểm Của Chúa

Đọc: Lu-ca 1:5-17

Đức Chúa Trời là Đấng hành động

trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Ê-phê-sô 3:20

Đôi khi Chúa chậm đáp lời cầu nguyện của chúng ta, và không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng hiểu điều đó.

Đó là trường hợp của Xa-cha-ri, một thầy tế lễ mà ngày nọ thiên sứ Gáp-ri-ên hiện ra với ông gần bàn thờ trong đền thờ Giê-ru-sa-lem. Thiên sứ bảo ông: “Nầy, Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời cầu nguyện của ngươi đã được nhậm. Ê-li-sa-bét, vợ ngươi, sẽ sinh một con trai; ngươi hãy đặt tên là Giăng” (Lu. 1:13).

Nhưng Xa-cha-ri hẳn đã xin Chúa một đứa con nhiều năm trước đó nên ông bối rối với sứ điệp của thiên sứ, vì Ê-li-sa-bét lúc này đã quá tuổi sinh nở. Tuy nhiên, Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông.

Chúa có trí nhớ hoàn hảo. Ngài có thể nhớ những lời cầu nguyện của chúng ta không chỉ qua nhiều năm mà còn qua nhiều thế hệ sau chúng ta. Ngài không bao giờ quên, dù có thể mất một thời gian dài kể từ lúc chúng ta cầu xin, Ngài mới đáp lời. Đôi khi câu trả lời của Ngài là “không”, đôi khi là “hãy đợi” — nhưng sự đáp lời của Ngài luôn bày tỏ tình yêu thương. Đường lối của Chúa khác với của chúng ta, nhưng chúng ta có thể tin rằng đường lối của Ngài luôn tốt lành.

Xa-cha-ri đã học biết điều này. Ông đã xin một đứa con trai, nhưng Chúa đã cho ông nhiều hơn thế. Con trai của ông là Giăng lớn lên sẽ là tiên tri rao báo về sự xuất hiện của Đấng Mê-si-a.

Kinh nghiệm của Xa-cha-ri chứng tỏ một lẽ thật quan trọng. Lẽ thật đó cũng khích lệ chúng ta khi cầu nguyện: Thời điểm của Chúa hiếm khi giống với thời điểm của chúng ta, nhưng luôn đáng để chờ đợi.

Lạy Cứu Chúa quyền năng, con cảm ơn Chúa vì Ngài có thể lắng nghe mọi lời cầu nguyện của con và làm trổi hơn mọi điều con có thể suy tưởng!
Khi không thể nhìn thấy bàn tay hành động của Chúa, chúng ta vẫn có thể tin cậy tấm lòng của Ngài.

bởi James Banks 

CHÚ GIẢI

Chờ đợi Chúa đáp lời cầu nguyện thật là điều khó khăn – đặc biệt khi chúng ta đối diện với những áp lực trong cuộc sống. Nhưng chúng ta đã được ban cho sự an ủi và lời hứa giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Sự hiện diện của Chúa trong lời cầu nguyện ban cho bạn sức mạnh khi chờ đợi như thế nào? (xem Rô. 8).

shares