Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 9 năm 2017

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 6 tháng 9 năm 2017

Giao Phó Cho Chúa

Đọc: II Các vua 19:9-19 |

Đọc xong, vua [Ê-xê-chia] liền lên đền thờ Đức Giê-hô-va, và trải thư ra trước mặt Đức Giê-hô-va. II Các vua 19:14

Khi còn là thiếu niên, mỗi lần tôi cảm thấy quá căng thẳng bởi những thách thức lớn hoặc những quyết định quan trọng, mẹ tôi thường dạy tôi viết mọi thứ ra giấy để có cái nhìn đúng đắn. Khi tôi đang phân vân không biết nên học gì hoặc chọn ngành nghề nào, hay đối diện với những thực tế đáng sợ khi trở thành người lớn, tôi đã học được ở bà thói quen viết ra mọi thứ và liệt kê những cách giải quyết kèm theo kết quả mà mình hình dung. Sau khi tuôn đổ hết lòng mình ra trang giấy, tôi bắt đầu bước ra khỏi nan đề và đánh giá mọi thứ cách khách quan hơn thay vì chỉ dựa vào cảm xúc.

Tương tự như việc viết mọi suy nghĩ ra giấy giúp tôi có một cái nhìn mới mẻ, khi chúng ta tuôn đổ tấm lòng của mình với Chúa qua sự cầu nguyện, chúng ta sẽ có cái nhìn của Ngài và được nhắc nhở về năng quyền của Ngài. Vua Ê-xê-chia đã làm như vậy khi ông nhận được lá thư đe doạ từ kẻ thù. Quân A-si-ri đe dọa phá hủy thành Giê-ru-sa-lem như họ đã làm với các nước khác. Ê-xê-chia đã vào đền thờ của Chúa, trải lá thư ra trước mặt Ngài, cầu xin Ngài giải cứu để thế gian sẽ nhận biết rằng “chỉ một mình Giê-hô-va là Đức Chúa Trời” (II Các. 19:19).

Khi đối diện với hoàn cảnh làm chúng ta lo lắng, sợ hãi, hoặc chúng ta biết rõ rằng mình không có khả năng để giải quyết nan đề đó, chúng ta hãy noi gương Ê-xê-chia, chạy đến với Chúa. Chúng ta có thể giống như ông, đem nan đề của mình đến trước Chúa và tin Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta và làm lòng chúng ta bình an.

Lạy Chúa, Ngài là nguồn khôn ngoan và sức lực của con. Con tin Ngài sẽ dẫn dắt con vượt qua những hoàn cảnh khó khăn.
Đức Chúa Trời là nguồn giúp đỡ vĩ đại nhất trong lúc hiểm nguy.

bởi Kirsten Holmberg |

CHÚ GIẢI:

Ê-xê-chia có rất nhiều lý do để sợ A-si-ri, một quốc gia hung ác (19:25-26) đã xâm lược mười chi phái của Y-sơ-ra-ên (xem II Các. 17:1-18). Nhưng Chúa nhắc nhở Ê-xê-chia rằng Ngài mạnh mẽ hơn A-si-ri và Ngài luôn giữ lời hứa của Ngài, là điều đáng để chúng ta tin cậy (19:28-34).

Có hoàn cảnh nào đang áp đảo mà bạn cần giao phó cho Chúa không?

shares