http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 1 năm 2019 – Một Người Bình Thường

Một Người Bình Thường

Đọc: I Sa-mu-ên 16:1–7

Bài học Kinh Thánh hàng ngày với đề tài : ” Một người bình thường”. Xin chúng ta cùng học chung với nhau. Cảm tạ ơn Chúa!

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=0IBTK7ovRYQ