http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 1 năm 2019 – Một Người Bình Thường

Một Người Bình Thường

Đọc: I Sa-mu-ên 16:1–7

Loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng. I Sa-mu-ên 16:7

William Carey vốn là cậu bé ốm yếu, sinh trưởng trong một gia đình nghèo gần vùng Northampton, Anh quốc. Tương lai của cậu có vẻ không mấy sáng sủa. Nhưng Chúa có kế hoạch cho cậu. Bất chấp mọi khó khăn, cậu đi đến Ấn Độ và mang đến những cuộc cải cách xã hội đáng kinh ngạc, cũng như dịch Kinh Thánh sang một vài thổ ngữ của Ấn Độ. Cậu yêu mến Chúa cũng như dân tộc này, và đã hoàn thành nhiều việc cho Chúa.

Đa-vít, con trai của Gie-sê là một thiếu niên bình thường và là con út trong gia đình. Có vẻ như ông là người chăn chiên tầm thường trên vùng đồi núi Bết-lê-hem (I Sam. 16:11–12). Thế nhưng, Chúa nhìn thấy tấm lòng của Đa-vít và có kế hoạch cho ông. Vua Sau-lơ đã bị Chúa loại bỏ vì không vâng lời. Trong lúc tiên tri Sa-mu-ên đau buồn về những chọn lựa của Sau-lơ thì Chúa đã kêu gọi ông xức dầu cho một vị vua khác, là một trong các con trai của Gie-sê.

Khi Sa-mu-ên nhìn thấy Ê-li-áp đẹp trai, cao to, ông liền nghĩ: “Chắc hẳn người được Đức Giê-hô-va xức dầu đang ở trước mặt Ngài” (c.6). Tuy nhiên, kế hoạch chọn vua của Chúa rất khác với suy nghĩ của Sa-mu-ên. Thật vậy, Chúa không chọn con trai nào khác của Gie-sê, ngoại trừ đứa con út. Thoạt nhìn, có vẻ việc Chúa chọn Đa-vít làm vua rõ ràng không phải là kế hoạch chiến lược. Một cậu bé chăn chiên thì có gì để cống hiến cho cộng đồng của mình?

Thật an ủi biết bao khi biết rằng Chúa biết rõ tấm lòng chúng ta và Ngài có kế hoạch cho chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì quan tâm đến tấm lòng của con đối với Ngài hơn là vẻ đẹp bề ngoài, tài sản hay thành tựu của con.


Chúa quan tâm đến tấm lòng của bạn.
bởi Estera Pirosca Escobar


CHÚ GIẢI
Tên của Sa-mu-ên có nghĩa là “Chúa nghe,” ông là vị quan xét cuối cùng của dân Y-sơ-ra-ên, ông cũng là thầy tế lễ và tiên tri. Sa-mu-ên được sinh ra trong thời kỳ các quan xét, ở thời điểm bước ngoặc trong lịch sử Y-sơ-ra-ên. Ông là con trai của Ên-ca-na và An-ne, ông được mẹ dâng cho Chúa. Khi còn nhỏ, Sa-mu-ên đã ở trong “đền thờ Đức Giê-hô-va tại Si-lô,” là đền tạm (xem I Sam. 1:24-28). Tại đó, ông được huấn luyện dưới sự hướng dẫn của thầy tế lễ Ê-li, và cũng tại đó, ông nhận sự kêu gọi đặc biệt từ Chúa (3:1-21). Sa-mu-ên đã xức dầu cho Sau-lơ, vị vua đầu tiên (ch. 9-10) và trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta thấy ông chuẩn bị xức dầu cho Đa-vít để thay thế vị trí của Sau-lơ (16:1-13).
Alyson Kieda

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau: https://www.youtube.com/embed/0IBTK7ovRYQ