Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 10 năm 2017

29
0
http://baigiangtinlanh.com
Cho đến chừng nào

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 10 năm 2017

Cho Đến Chừng Nào?

Đọc: Ha-ba-cúc 1:2-11

Con kêu van với Ngài vì sự bạo ngược mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào? Ha-ba-cúc 1:2

Khi kết hôn, tôi nghĩ mình sẽ có con ngay. Nhưng rồi chuyện đó không xảy ra và nỗi đau hiếm muộn đã khiến tôi phải quỳ gối cầu nguyện. Tôi thường khóc than Chúa: “Cho đến chừng nào?” Tôi biết Chúa có thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Nhưng tại sao Ngài không làm?

Có phải bạn đang chờ đợi Chúa? Phải chăng bạn đang hỏi: ‘Chừng nào, Chúa ơi’ trước sự bất công lan tràn trong thế giới này? Chừng nào mới có phương thuốc chữa trị ung thư? Chừng nào con mới hết nợ nần?

Tiên tri Ha-ba-cúc đã quá quen với cảm xúc đó. Vào thế kỷ VII TC, ông kêu van với Chúa: “Lạy Đức Giê-hô-va! Con kêu cứu mà Ngài không lắng nghe, con kêu van với Ngài vì sự bạo ngược mà Ngài không giải cứu cho đến chừng nào? Sao Chúa khiến con thấy sự bất công? Sao Ngài cứ lặng nhìn cảnh ngang trái? (Ha. 1:2-3). Ông đã cầu nguyện trong một thời gian dài, cố gắng để hiểu làm thế nào một Đức Chúa Trời công chính và quyền năng lại cho phép sự gian ác, bất công và băng hoại cứ tiếp diễn trong xứ Giu-đa. Ha-ba-cúc nghĩ rằng lẽ ra Đức Chúa Trời phải can thiệp. Tại sao Ngài không làm gì cả?

Có những khi chúng ta cảm thấy dường như Chúa không làm gì cả. Như Ha-ba-cúc, chúng ta cứ hỏi Chúa: “Cho đến chừng nào?”

Tuy vậy, chúng ta không cô đơn. Cũng như với Ha-ba-cúc, Chúa lắng nghe những cưu mang trong lòng chúng ta. Chúng ta hãy cứ trao phó cho Chúa vì Ngài luôn chăm sóc chúng ta. Chúa lắng nghe và Ngài sẽ trả lời vào đúng thời điểm của Ngài.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã mang lấy những gánh nặng của con. Con biết rằng Ngài nghe tiếng kêu cầu của con và sẽ đáp lời theo mục đích và kế hoạch toàn hảo của Ngài.
Đừng tuyệt vọng vì cớ sự gian ác; Đức Chúa Trời sẽ có câu trả lời.

bởi Karen Wolfe 

CHÚ GIẢI

Giống như Ha-ba-cúc, tác giả Thi Thiên là Đa-vít hiểu rằng những thử thách trong cuộc đời càng kéo dài thì càng khó khăn hơn. Đa-vít đã hỏi “cho đến chừng nào?” bốn lần chỉ trong hai câu: “Đức Giê-hô-va ôi! Ngài mãi quên con cho đến chừng nào? Ngài ẩn mặt với con cho đến bao giờ? Con phải khốn khổ trong tâm hồn, hằng ngày con phải buồn thảm trong lòng cho đến bao giờ? Kẻ thù con sẽ được tôn cao hơn con cho đến chừng nào?” (Thi. 13:1-2, phần nhấn mạnh được thêm vào).

Khi bạn đang tranh chiến, bạn có thấy mình giống như Ha-ba-cúc và Đa-vít không? Bạn có thấy dường như sự giúp đỡ đang ở xa quá không? Hãy xem Ca thương 3:22-23, và để những câu Kinh Thánh này khích lệ bạn tin cậy nơi sự chăm sóc thành tín của Chúa.

shares