Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 11 năm 2017

72
0
http://baigiangtinlanh.com
Cơ hội thứ 2

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 7 tháng 11 năm 2017

Cơ Hội Thứ Hai

Đọc: Ru-tơ 4:13-17

Ngài không ngớt làm ơn. Ru-tơ 2:20

“Sao ông có thể tốt với tôi khi thậm chí còn không biết tôi!”

Vì những quyết định sai lầm, Linda đã bị tù ở nơi đất khách. Cô ở tù sáu năm và khi được trả tự do, cô không có nơi nào để đi. Cô nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt! Trong lúc gia đình đang góp tiền mua vé cho cô về nhà thì một cặp vợ chồng tốt bụng đã cho cô ở tạm, hỗ trợ ăn uống và giúp đỡ cô. Linda rất xúc động vì lòng tốt của họ đến nỗi cô sẵn sàng lắng nghe khi họ chia sẻ với cô Tin Lành về một Đức Chúa Trời yêu thương cô và muốn cho cô một cơ hội thứ hai.

Linda nhắc tôi nhớ đến Na-ô-mi, một góa phụ trong Kinh Thánh đã mất chồng và hai con trai ở một đất nước xa lạ và nghĩ rằng cuộc đời mình đã chấm dứt (Ru-tơ 1). Tuy nhiên, Chúa không quên Na-ô-mi, và qua tình yêu thương của con dâu cùng lòng thương xót của một người đàn ông tin kính tên là Bô-ô, Na-ô-mi đã thấy tình yêu của Chúa và được có cơ hội thứ hai (4:13-17).

Ngày nay, Chúa cũng chăm sóc chúng ta như thế. Thông qua tình yêu của người khác, chúng ta có thể được nhắc nhở về sự hiện diện của Ngài. Chúng ta có thể thấy ân điển của Chúa qua bàn tay giúp đỡ của những người mà mình thậm chí không biết rõ. Nhưng trên hết, Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta một khởi đầu mới. Như Linda và Na-ô-mi, chỉ cần nhìn bàn tay hành động của Chúa trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể nhận ra rằng Ngài không ngớt làm ơn cho chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã nhiều lần cho chúng con được bắt đầu lại.
Chúa ban cho chúng ta những cơ hội thứ hai.

bởi Keila Ochoa

CHÚ GIẢI

Diễn ra cùng giai đoạn với sách Các Quan Xét, sách Ru-tơ đã bổ sung vào âm điệu ảm đạm của sách Các Quan Xét một niềm hy vọng vào sự thành tín vô điều kiện của Đức Chúa Trời. Nhân vật trọng tâm của sách này là Na-ô-mi, người đã nhận lãnh niềm hy vọng mới sau khi mất hết mọi thứ.

Khái niệm “chuộc lại” trong sách Ru-tơ nói đến việc làm của một người “bảo hộ – cứu chuộc.” Người chuộc sản nghiệp phục hồi lại những mất mát của một người bà con gần đang gặp bi kịch. Vai trò của người bảo hộ – cứu chuộc có thể sẽ phải hy sinh bản thân, vì phục hồi sản nghiệp hay dòng dõi của người bà con có nghĩa là có thể không có dòng dõi riêng. Trong sách Ru-tơ, sau cái chết của chồng và các con trai của Na-ô-mi, Bô-ô đã chọn phục hồi gia tộc của Ê-li-mê-léc và Na-ô-mi qua việc cưới Ru-tơ và xem đứa con như là con của Na-ô-mi.

Nhưng “sự cứu chuộc” còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn nữa đối với Y-sơ-ra-ên, hướng họ đến niềm hy vọng về việc Chúa sẽ phục hồi họ (thường được miêu tả như là sự cứu chuộc; ví dụ như Xuất. 6:6-8; Ês. 43:1). Cuối cùng thì chính Đức Chúa Trời đã phục hồi Na-ô-mi, chứ không phải Bô-ô (Ru-tơ 4:14). Và từ gia đình của Ru-tơ, Đa-vít đã ra đời (c. 22) và cuối cùng là Chúa Jêsus ra đời, Ngài phục hồi mọi tín hữu để bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời.

Giống như Na-ô-mi, bạn đã kinh nghiệm được sự phục hồi của Chúa dù đã cảm thấy tuyệt vọng là khi nào?

shares