Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 4 năm 2017

58
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đường Người Tin Kính

Đọc: 1 Sa-mu-ên 9:1-10 |

“Kìa! Trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời.” 1 Sa-mu-ên 9:6

Vợ chồng tôi đang đi dạo trên đường phố Luân Đôn thì đi ngang qua một con đường tên là Đường Người Tin Kính. Chúng tôi được nghe kể rằng có một người từng sống ở đó rất thánh thiện đến mức con đường nơi ông ở được mọi người biết đến với cái tên “đường của ông thánh thiện.” Điều này nhắc tôi nhớ đến một câu chuyện trong Cựu Ước.
Cha của Sau-lơ bảo ông và một người đầy tớ đi tìm mấy con lừa lạc bầy. Hai người trẻ tuổi ấy tìm kiếm suốt nhiều ngày nhưng không thấy.

Sau-lơ quyết định bỏ cuộc về nhà, nhưng người đầy tớ của ông chỉ về hướng Ra-ma, ngôi làng của tiên tri Sa-mu-ên và trả lời: “Kìa! Trong thành nầy có một người của Đức Chúa Trời, là người rất được tôn trọng; tất cả những gì ông nói đều chắc chắn xảy ra. Vậy, chúng ta hãy đi đến đó, có lẽ ông ấy sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải đi” (1 Sa-mu-ên 9:6).

Trong suốt những năm tháng đời mình và khi về già, Sa-mu-ên luôn nuôi dưỡng tình bạn và mối tương giao với Đức Chúa Trời, lời nói của ông có sức ảnh hưởng vì ông luôn nói lẽ thật. Người ta biết ông là tiên tri của Chúa. Vì thế, Sau-lơ và đầy tớ đã “đi đến thành có người của Đức Chúa Trời đang ở” (c.10).

Ồ, ước gì cuộc đời chúng ta cũng phản chiếu Chúa Jêsus, để lại tiếng tốt nơi mình sinh sống, và ước gì mọi người cứ nhớ mãi về đời sống tin kính của chúng ta!

Chúa ơi, con không biết những người lân cận sẽ nói về con ra sao. Nhưng con muốn được gần Ngài và là ánh sáng cho thế gian ở mọi nơi con sống.
Lời chứng mạnh mẽ nhất chính là một cuộc đời tin kính.
shares