Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 5 năm 2017

62
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Ngợi Khen Trong Nghịch Cảnh

 Đọc: Ma-thi-ơ 26:17–30 |

Vậy nhờ Đức Chúa Jêsus, chúng ta hằng dâng sinh tế bằng lời ngợi ca cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miệng tuyên xưng danh Ngài. Hê-bơ-rơ 13:15

Dù Mickey, một người bạn của tôi đang dần mất đi thị lực, nhưng anh nói với tôi rằng: “Mỗi ngày tôi vẫn luôn ca ngợi Chúa, vì Ngài đã làm quá nhiều điều cho tôi.”

Chúa Jêsus đã ban cho Mickey và chúng ta lý do lớn nhất khiến chúng ta không ngừng ngợi khen. Ma-thi-ơ chương 26 kể về việc Chúa Jêsus dùng bữa ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ vào đêm trước khi Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Câu 30 cho thấy cách họ kết thúc bữa ăn tối hôm đó: “Sau khi hát thánh ca, Đức Chúa Jêsus và các môn đồ ra đi, lên núi Ô-liu.”

Đó không phải là một bài thánh ca họ chọn ngẫu nhiên để hát vào đêm hôm ấy—nhưng đó là một bài hát ngợi khen. Trong suốt nghìn năm, người Do Thái đã hát một số Thi Thiên được gọi là “Thánh vịnh Hallel” vào Lễ Vượt Qua (hallel là từ trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “ngợi khen”). Phần cuối của lời cầu nguyện và bài hát ngợi khen này được lấy từ Thi Thiên 113–118 có nội dung tôn cao Đức Chúa Trời, là Đấng đã trở nên sự cứu rỗi của chúng ta (118:21). Ý chính của những câu này đề cập đến hòn đá bị loại ra đã trở nên đá góc nhà (c.22) và về Đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến (c.26). Rất có thể họ đã hát rằng: “Nầy là ngày ĐỨC GIÊ-HÔ-VA làm nên; chúng con sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy” (c.24).

Khi Chúa Jêsus hát cùng các môn đồ trong đêm Lễ Vượt Qua đó, Ngài cho chúng ta thấy lý do lớn nhất để nhìn vượt trên hoàn cảnh hiện tại. Ngài dạy chúng ta luôn ca ngợi về tình yêu thương và sự thành tín không hề vơi cạn của Đức Chúa Trời.

Chúa ôi, Ngài luôn xứng đáng được ca ngợi ngay cả khi con không cảm thấy muốn ca ngợi Ngài! Xin giúp con học ca ngợi Chúa mỗi ngày càng hơn.
Ca ngợi Chúa giúp chúng ta nhớ lại lòng nhân từ chẳng hề dứt của Ngài.
CHÚ GIẢI: Gương mẫu của Chúa Jêsus có thể khích lệ bạn ngợi khen Đức Chúa Trời trong những lúc khó khăn như thế nào?
shares