Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 6 năm 2017

50
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 7 tháng 6 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đọc: Sáng thế ký 3:1-10 |

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ… Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian. I Giăng 4:9

Một sáng nọ, con gái tôi cho đứa con trai 11 tháng tuổi chơi chiếc điện thoại di động. Chưa đầy một phút sau, điện thoại tôi reo lên, khi nhấc máy, tôi nghe giọng thằng bé. Bằng cách nào đó, cháu đã nhấn phím “gọi nhanh” đến số của tôi, và tôi đã có một “cuộc trò chuyện” mà tôi nhớ mãi. Cháu trai của tôi chỉ có thể nói vài từ, nhưng cháu biết giọng tôi và đáp lại. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với cháu và nói rằng tôi yêu cháu biết bao.

Niềm vui khi được nghe giọng đứa cháu đã nhắc nhở tôi rằng Chúa rất mong muốn chúng ta có mối liên hệ với Ngài. Ngay từ ban đầu, Kinh Thánh cho thấy Chúa đã theo đuổi chúng ta. Sau khi A-đam và Ê-va phạm tội bất tuân Chúa rồi trốn Ngài trong vườn thì “Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu” A-đam (Sáng. 3:9).

Đức Chúa Trời tiếp tục theo đuổi loài người qua Chúa Jêsus. Vì muốn có mối liên hệ với chúng ta nên Ngài đã sai Chúa Jêsus đến thế gian để trả hình phạt tội lỗi thay cho chúng ta bằng việc chết trên thập tự giá. “Đây là cách Đức Chúa Trời tỏ bày tình yêu của Ngài… Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến làm sinh tế để xóa sạch tội lỗi của chúng ta và phục hồi mối quan hệ giữa chúng ta với Đức Chúa Trời” (I Giăng 4:9-10 BẢN THE MESSAGE).

Thật vui mừng khi biết Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta và muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài được bày tỏ qua Chúa Jêsus. Dù có lúc chúng ta không biết phải nói gì, nhưng Cha vẫn mong muốn lắng nghe chúng ta!

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã yêu thương con và mong muốn có mối liên hệ với con. Xin giúp con đến gần Ngài để khiến Ngài vui lòng.
Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta được bày tỏ qua Chúa Jêsus.

bởi James Banks |

shares