Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 05 năm 2018

62
0
http://baigiangtinlanh.com
Đi Theo Sự Dẫn Dắt Của Chúa

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 05 năm 2018

Đi Theo Sự Dẫn Dắt Của Chúa

Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 3:7-14

Họ lập tức bỏ lưới, đi theo Ngài. Ma-thi-ơ 4:20

Tháng Tám năm 2015, khi chuẩn bị học tại một trường đại học cách nhà vài giờ đi đường, tôi biết có thể mình sẽ không trở về quê nhà sau khi tốt nghiệp. Tôi thoáng nghĩ. Sao mình có thể rời xa quê nhà, gia đình, hội thánh mình được? Nếu sau này Chúa kêu gọi mình đến tiểu bang hay đất nước khác thì sao?

Cũng như Môi-se khi Chúa bảo ông đi “đến Pha-ra-ôn để… đem dân [Ngài], là dân Y-sơ-ra-ên, ra khỏi Ai Cập” (Xuất. 3:10), tôi đã lo sợ. Tôi không muốn rời khỏi vùng an toàn của mình. Vâng, Môi-se đã vâng phục và làm theo lời Chúa, nhưng trước đó ông đã thắc mắc và đề nghị một người khác đi thay ông (c.11-13; 4:13).

Qua tấm gương của Môi-se, chúng ta có thể thấy điều mình không nên làm khi cảm nhận một sự kêu gọi rõ ràng. Thay vào đó, hãy cố gắng giống như các môn đồ. Khi Chúa Jêsus kêu gọi, họ đã từ bỏ mọi thứ để theo Ngài (Mat. 4:20-22; Lu. 5:28). Lo sợ là điều tự nhiên, nhưng chúng ta có thể tin cậy vào kế hoạch của Chúa.

Sống xa nhà vẫn là điều khó khăn. Nhưng khi tôi không ngừng tìm kiếm Chúa, Ngài đã mở nhiều cánh cửa để xác quyết rằng tôi đang ở đúng nơi Ngài muốn.

Khi được dẫn dắt bước ra khỏi vùng an toàn, chúng ta hoặc đi cách miễn cưỡng như Môi-se, hoặc trong tinh thần sẵn sàng như các môn đồ, bước theo Chúa Jêsus đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt. Đôi khi điều này có nghĩa là chúng ta phải bỏ lại cuộc sống tiện nghi phía sau mình hàng trăm hay thậm chí hàng ngàn cây số. Nhưng dù khó khăn thế nào thì theo Chúa Jêsus vẫn là việc đáng làm.

Lạy Chúa, xin giúp con theo Ngài đến bất cứ nơi nào Ngài dẫn dắt.
Chúng ta không được kêu gọi để sống an nhàn.

bởi Julie Schwab |

CHÚ GIẢI

Những sự kiện trong quá khứ có khiến bạn thấy khó để tiến về phía trước không? Khi lần đầu tiên Môi-se tự mình đại diện cho dân chúng, ông đã giết một người Ê-díp tô và phải chạy trốn để bảo vệ mạng sống mình (Xuất. 2:11-15). Có lẽ sự kiện đó đã chuẩn bị ông cho điều mà ông sắp trải qua? Ông đã thấy cuộc đời mình hỗn độn thế nào khi dựa vào sức mình. Giờ đây ông sắp nhìn thấy điều Chúa có thể làm.

Chúng ta thì sao? Chúng ta có kinh nghiệm sự vấp ngã đủ ngay cả khi đang cố giúp đỡ người khác, đến nỗi chúng ta đã sẵn sàng nhìn thấy điều Chúa có thể làm qua mình khi đáp lại sự dẫn dắt của Ngài?

Mart DeHaan

 

shares