Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 1 năm 2018

34
0
http://baigigangtinlanh.com
Người Xóa Nợ

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 1 năm 2018

Người Xóa Nợ

Đọc: Thi Thiên 103:1-12

Phương đông xa cách phương tây bao nhiêu, thì Ngài cũng cất sự vi phạm chúng ta cách xa chúng ta bấy nhiêu. Thi Thiên 103:12

Mắt tôi nhòa đi khi xem lại hóa đơn viện phí của mình. Nghĩ đến mức lương của chồng đã bị thâm hụt nghiêm trọng sau một thời gian dài thất nghiệp, tôi biết rằng thậm chí một nửa số tiền này cũng phải mất nhiều năm trả góp mỗi tháng một ít mới xong. Tôi cầu nguyện trước khi gọi điện đến phòng khám của bác sĩ để giải thích về hoàn cảnh của mình và gợi ý sẽ thanh toán từ từ.

Sau khi chờ máy trong ít phút, nhân viên lễ tân thông báo với tôi rằng bác sĩ đã xóa hết nợ viện phí cho tôi.

Tôi bật khóc nói lời cảm ơn. Món quà hào phóng đó đã làm cho tôi tràn ngập sự biết ơn. Đặt máy xuống, tôi cảm tạ Chúa. Tôi nghĩ đến việc giữ lại tờ hóa đơn, không phải để nhắc nhớ về số tiền tôi từng nợ, nhưng để nhắc mình về những gì Chúa đã làm.

Việc bác sĩ xóa nợ cho tôi đã làm tôi nhớ đến ơn của Chúa đã tha thứ món nợ tội lỗi mà tôi không thể trả nổi. Kinh Thánh đảm bảo với chúng ta rằng Đức Chúa Trời “đầy lòng thương xót, hay làm ơn” và “giàu lòng nhân từ” (Thi. 103:8). Ngài “không đối đãi với chúng ta theo tội lỗi chúng ta” (c.10). Khi chúng ta ăn năn và tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình thì Ngài cất tội lỗi chúng ta đi xa “như phương đông xa cách phương tây” (c.12). Sự hy sinh của Ngài đã hoàn toàn xóa hết mọi món nợ của chúng ta.

Một khi đã được tha thứ, chúng ta không còn được định nghĩa hay bị giới hạn bởi món nợ trong quá khứ nữa. Để đáp lại sự ban cho rời rộng của Chúa, chúng ta hãy công nhận tất cả những gì Ngài đã làm. Khi dâng lên Ngài sự thờ phượng chân thành và tình yêu xuất phát từ lòng biết ơn của mình, chúng ta có thể sống cho Ngài và chia sẻ về Ngài cho người khác.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã xóa hết mọi món nợ của chúng con khi chúng con đặt lòng tin nơi Ngài.
Món nợ tội lớn nhất của chúng ta đã được Đức Chúa Trời vĩ đại xóa sạch.

bởi Xochitl E. Dixon |

CHÚ GIẢI

Thi Thiên 103:13-14 là một thí dụ về việc Kinh Thánh mô tả Đức Chúa Trời là một người cha đầy quyền năng luôn bảo vệ chúng ta (xem Thi. 68:5; Ê-sai 63:8). Khi Chúa Jêsus đến trên đất, Ngài đã nhấn mạnh ý niệm này và dạy các môn đồ cầu nguyện với Đức Chúa Trời như với Cha Thiên Thượng (Mat. 6:9; 18:19). Việc nhớ rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta như người cha là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về tình yêu không điều kiện của Ngài. Dù con cái có lầm lỗi thế nào, cha mẹ vẫn không ngừng yêu thương chúng. Và khi con cái lầm đường lạc lối vào chỗ nguy hiểm, cha mẹ luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì để đem con an toàn trở về nhà.

Chúa Jêsus dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời cũng cảm thấy như vậy về chúng ta (xem Lu-ca 15:11-32).

Khi con người từ bỏ Ngài, Ngài sẵn lòng trả giá đắt để phục hồi chúng ta trở lại gia đình của Ngài và Ngài gánh thay mọi tội lỗi của chúng ta (Êph. 1:7). Nhờ Chúa Jêsus, những người tin Ngài có thể tin chắc mình là con cái Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:14-17).

Việc nhớ rằng Đức Chúa Trời là Cha khích lệ bạn thế nào?

Monica Brands

shares