http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 1 năm 2019 – Điều Cần Làm Khi Lo Lắng

Điều Cần Làm Khi Lo Lắng

Đọc: Ma-thi-ơ 6:25–34

Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Ma-thi-ơ 6:27

Một người nọ rất tuân thủ luật pháp và sống lương thiện, ông nhận được tin nhắn thoại nói rằng: “Tôi là sĩ quan của cơ quan công an. Vui lòng gọi lại theo số này.” Ngay lập tức, ông bắt đầu lo lắng, sợ là mình đã làm điều gì sai. Ông sợ phải gọi lại số đó, ông đã trải qua nhiều đêm mất ngủ, nghĩ ngợi đủ chuyện có thể xảy ra—lo rằng mình sẽ gặp rắc rối. Viên sĩ quan không hề gọi lại, nhưng phải mất mấy tuần ông mới hết lo lắng.

Chúa Jêsus đặt ra một câu hỏi thú vị về sự lo lắng: “Có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không?” (Mat. 6:27). Có lẽ câu hỏi này giúp chúng ta suy nghĩ lại khuynh hướng lo lắng của mình, bởi vì lo lắng cũng chẳng giúp ích gì cho hoàn cảnh.

Khi nan đề ập đến, có lẽ chúng ta nên thử tiến trình gồm hai bước như sau: Hành động và tin cậy nơi Chúa. Nếu có thể làm gì đó để tránh nan đề, hãy thử tiến trình đó. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hướng dẫn để biết nên làm gì. Nhưng nếu chẳng làm gì được, hãy an tâm khi biết rằng không có điều gì là quá khó cho Ngài. Ngài đầy năng quyền để hành động thay cho chúng ta. Hãy trình dâng hoàn cảnh của mình lên cho Ngài với lòng tin quyết.

Khi cảm thấy lo lắng, mong rằng chúng ta sẽ đọc những lời đầy khích lệ của vua Đa-vít, ông đã đối diện với nhiều khó khăn và lo lắng nhưng nói rằng: “Hãy trao gánh nặng của con cho Đức Giê-hô-va” (Thi. 55:22). Đó là điều tuyệt vời cần làm thay vì lo lắng!

Lạy Cha, Ngài biết điều con đang đối diện hôm nay. Con xin trình dâng mọi lo lắng lên cho Ngài. Xin thêm sức cho con và giúp con tin cậy Ngài trong mọi tranh chiến của con.


Có những lo lắng nào mà bạn cần trình dâng lên Chúa hôm nay?
bởi Dave Branon


CHÚ GIẢI
Ma-thi-ơ 6:19-34 nhấn mạnh rằng việc làm môn đồ thật đòi hỏi một lối sống mà tất cả những gì chúng ta làm đều đến bởi tình yêu dành cho Chúa. Chẳng hạn, trong câu 22, Chúa Jêsus nói rằng nếu một con mắt bị hỏng thì tầm nhìn sẽ bị méo mó; cũng vậy, khi các ưu tiên của chúng ta sai trật thì toàn bộ con người cũng bị hư hỏng. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta không thể tận hiến cho hai “chủ” (c.24).

Chúa Jêsus đưa ra lý do tại sao lo lắng là điều rất nguy hiểm. Việc cảm thấy lo lắng là điều tự nhiên, nhưng khi chúng ta để sự lo lắng lèo lái mình, thì chúng ta tập chú vào sự bình an nội tâm của mình, thay vì tận hiến trọn vẹn cho Chúa và đường lối công bình của vương quốc Ngài.

Monica Brands