http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 1 năm 2019 – Điều Cần Làm Khi Lo Lắng

Điều Cần Làm Khi Lo Lắng

Đọc: Ma-thi-ơ 6:25–34

Quý ông bà anh chị em có đang lo lắng một vấn đề gì không? Có đang gặp một nan đề không thể giải quyết không? Hãy cùng học Lời Chúa qua bài học này, có một bí quyết cho quý vị!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=xqyErPTXhlg