Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 10 năm 2017

77
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 8 tháng 10 năm 2017

Đủ Đầy

Đọc: II Các vua 4:42–44 |

Họ ăn và còn thừa lại, đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán. II Các vua 4:44

Khi lần đầu tiên vợ chồng tôi được đề nghị chủ trì một buổi nhóm tại nhà, phản ứng ngay lúc đó của tôi là từ chối. Tôi cảm thấy chuyện đó không phù hợp lắm. Chúng tôi không có đủ ghế cho mọi người; ngôi nhà thì nhỏ và không thể chứa được nhiều người. Tôi không biết liệu mình có đủ khả năng để hướng dẫn thảo luận không. Tôi lo rằng nhóm sẽ đề nghị tôi chuẩn bị thức ăn, vì tôi không đủ tài chính và cũng không yêu thích nấu ăn lắm. Tôi cảm thấy như chúng tôi không có “đủ” mọi thứ để đón tiếp mọi người. Và tôi cũng cảm thấy mình không “đủ” khả năng. Nhưng chúng tôi muốn dâng hiến cho Chúa và phục vụ cộng đồng đức tin của mình vì vậy chúng tôi đã đồng ý dù lo sợ. Suốt 5 năm sau đó, chúng tôi tìm thấy niềm vui lớn lao khi chào đón mọi người đến nhóm tại phòng khách nhà mình.

Tôi cũng nhìn thấy sự lưỡng lự và nghi ngờ tương tự nơi người mang bánh đến cho tiên tri Ê-li-sê, đầy tớ của Đức Chúa Trời. Ê-li-sê bảo ông phát bánh cho mọi người, nhưng ông thắc mắc làm sao hai mươi ổ bánh có thể đủ để phát cho một trăm người ăn. Dường như ông bị cám dỗ giữ lại thức ăn vì ông nghĩ số bánh đó chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên bánh đã có nhiều dư dật (II Các. 4:44), vì Đức Chúa Trời nhận lấy phần dâng hiến trong tinh thần vâng phục của ông và khiến nó trở nên dư dật.

Khi chúng ta cảm thấy mình không đủ khả năng, hoặc nghĩ những gì mình dâng quá ít ỏi, hãy nhớ rằng Chúa muốn chúng ta dâng hiến điều mình có trong sự trung tín vâng phục. Ngài là Đấng sẽ khiến cho phần dâng hiến đó trở nên “đủ đầy.”

Lạy Chúa, khi con lo sợ mình không có đủ để dâng cho Ngài, xin giúp con cứ dâng hiến và tin rằng Ngài sẽ khiến những gì con dâng trở nên “đủ đầy.”
Một sự dâng hiến trong tinh thần trung tín vâng phục là đủ rồi.

bởi Kirsten Holmberg | 

CHÚ GIẢI

Chúng ta có thể thắc mắc về mục đích của phép lạ được ký thuật trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn một chút khi lui lại vài câu. Trong câu 38-41, Ê-li-sê đã làm một phép lạ khác về thức ăn khi ông làm cho nồi canh độc trở nên an toàn để ăn được. Bởi vì có cơn đói kém trong xứ, nên sự chu cấp thức ăn có lẽ là một trong những mối quan tâm hàng đầu của dân chúng. Vì vậy, cả hai phép lạ này – làm cho nồi canh hết độc và 20 cái bánh cho 100 người ăn – là những dấu hiệu về sự chu cấp của Chúa. Thật thú vị khi lưu ý hai cụm từ chính trong câu 43 và 44 đáp lại sự nghi ngờ của người đầy tớ của Ê-li-sê: “vì Đức Giê-hô-va phán” và “đúng như lời của Đức Giê-hô-va đã phán.” Quyền năng của Chúa bày tỏ ở sự chu cấp khi chúng ta có rất ít hoặc không có gì để dâng.

shares