Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 8 tháng 3 năm 2017

59
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 8 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đọc: Phi-líp 2:1-11 |
Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có. Phi-líp 2:5

Triển Lãm Tranh Chân Dung Quốc Gia ở Luân Đôn, nước Anh có cả kho tàng tranh chân dung vẽ trải hàng thế kỷ, bao gồm 166 bức tranh về Winston Churchill, 94 bức về William Shapespeare và 20 bức về George Washington. Với những bức tranh cổ xưa hơn, chúng ta có lẽ tự hỏi: Những nhân vật này có thật sự giống như vậy không?

Chẳng hạn, có 8 bức tranh về nhà yêu nước Scốt-len William Wallace (khoảng năm 1270-1305), nhưng rõ ràng chúng ta không có bức ảnh nào của họ để so sánh. Làm sao biết được liệu những họa sĩ có miêu tả chính xác Wallace không?
Điều tương tự có thể xảy ra với chân dung của Chúa Jêsus. Dù không nhận biết nhưng những người tin Chúa đang để lại ấn tượng về Ngài trên người khác. Không bằng cọ vẽ và dầu, nhưng bằng thái độ, hành động và các mối quan hệ.

Chúng ta có đang vẽ bức tranh miêu tả chân dung của tấm lòng Ngài không? Đây là mối quan tâm của sứ đồ Phao-lô. Ông viết “Hãy có đồng một tâm trí như Đấng Christ Jêsus đã có” (Phil. 2:5). Với ao ước có thể miêu tả chính xác Chúa của chúng ta, ông khích lệ các tín hữu phản chiếu sự khiêm nhường, hy sinh và lòng thương xót của Chúa Jêsus cho người khác.

Có người nói rằng: “Chúng ta là Chúa Jêsus duy nhất mà một số người từng gặp”. Khi “khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình” (c.3), chúng ta sẽ cho thế giới thấy tấm lòng và thái độ của chính Chúa Jêsus.

Lạy Cha yêu thương, xin thành hình tấm lòng và tâm trí của Đấng Christ trong tấm lòng và tâm trí con để những người xung quanh con sẽ thấy Ngài rõ ràng và ao ước được biết Ngài. Trong cuộc sống, làm thế nào để bạn có thể bày tỏ Đấng Christ cho người khác trong cộng đồng bạn biết? Hãy chia sẻ tại trang facebook.com/vietnamese.odb/
Sự hy sinh của Đấng Christ vì chúng ta thúc đẩy chúng ta hy sinh chính mình cho người khác.
CHÚ GIẢI: Hội thánh tại Phi-líp do Phao-lô thành lập trong chuyến truyền giáo lần thứ hai là một cộng đồng tăng trưởng và trung tín đã tích cực hỗ trợ cho công tác của sứ đồ Phao-lô (Phil. 1:5; 4:15–18). Trong bức thư cảm ơn này, Phao-lô khích lệ các tín hữu tại Phi-líp cứ tiếp tục lớn lên và trưởng thành trong đức tin của mình, ngay cả khi đang ở giữa sự bắt bớ. Ông đã khích lệ họ rằng: “Điều cốt yếu là anh em phải sống xứng đáng với Tin Lành của Đấng Christ” (1:27), để họ sẽ “chiếu rạng . . . như ánh sáng trong thế gian” (2:15). Ông thôi thúc họ hãy bắt chước Đấng Christ để bày tỏ tình yêu hy sinh, hiệp một, hạ mình và phục vụ.
shares