Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 8...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 8 tháng 6 năm 2017

59
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 8 tháng 6 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Chiếc Nhẫn Và Ân Huệ

Đọc: Hê-bơ-rơ 8:6-13 |

Chúng ta sẽ… không còn ghi nhớ tội lỗi họ nữa. Hê-bơ-rơ 8:12

Khi nhìn bàn tay, tôi nhớ rằng mình đã làm mất nhẫn cưới và nhẫn đính hôn. Tôi đã làm nhiều việc cùng lúc khi chuẩn bị hành lý cho chuyến đi và tôi vẫn không biết chúng đã rơi đâu mất.
Tôi lo sợ khi kể cho chồng nghe về sự bất cẩn của mình—không biết anh nghĩ gì khi nghe điều này. Nhưng anh lại rất cảm thông và quan tâm đến tôi hơn là những chiếc nhẫn. Tuy nhiên, nhiều lúc tôi vẫn muốn làm gì đó để xứng đáng với ân huệ của anh! Còn anh không hề lấy chuyện đó ra để cằn nhằn tôi.

Rất nhiều lần chúng ta nhớ đến tội lỗi của mình và cảm thấy phải làm gì đó để được Chúa tha thứ. Nhưng Chúa đã phán rằng bởi ân điển mà chúng ta được cứu, chứ không phải bởi việc làm (Êph. 2:8-9). Nói về giao ước mới, Chúa đã hứa với dân Y-sơ-ra-ên: “Chúng ta sẽ tha thứ gian ác chúng và không nhớ đến tội lỗi chúng nữa” (Giê. 31:34). Chúng ta có một Đức Chúa Trời tha thứ và không còn nhớ những sai lầm chúng ta đã phạm.

Có thể chúng ta vẫn thấy buồn về quá khứ của mình, nhưng chúng ta cần tin cậy nơi lời hứa của Ngài và tin chắc rằng khi chúng ta đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus, thì sẽ nhận được ân điển cùng sự tha thứ của Ngài. Điều này phải dẫn chúng ta đến sự biết ơn và khiến chúng ta có được sự đảm bảo của đức tin. Khi Chúa tha thứ, Ngài sẽ quên hết tội lỗi của chúng ta.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài vì ân điển cùng sự cứu rỗi và tha thứ của Ngài qua Đấng Christ. Cảm ơn Ngài vì món quà miễn phí này không dựa trên bất cứ điều gì con có thể làm.
Ân điển và sự tha thứ là những món quà không thể tự kiếm được.

bởi Keila Ochoa |

shares