Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 05 năm 2018

45
0
http://baigiangtinlanh.com
Không Thể Rút Lại

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 05 năm 2018

Không Thể Rút Lại

Đọc: Gia-cơ 3:1-12

Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân. Gia-cơ 3:6

Không chỉ đơn thuần là băng qua thêm một con sông nữa. Theo luật, không một vị tướng La Mã nào được chỉ huy quân đội tiến vào La Mã. Vì vậy, khi Julius Caesar chỉ huy Quân Đoàn Mười Ba vượt sông Rubicon tiến vào nước Ý vào năm 49 TCN, đó là một hành động mưu phản. Quyết định của Caesar đã đưa đến một tác động không thể thay đổi được, gây ra nhiều năm nội chiến trước khi đại tướng của La Mã trở thành người thống trị tuyệt đối. Ngày nay, cụm từ “vượt sông Rubicon” vẫn là một ẩn dụ chỉ về việc “vượt qua giới hạn không thể lùi được.”

Đôi khi chúng ta cũng đã “vượt sông Rubicon” bằng lời nói trong các mối quan hệ với người khác. Một khi lời đã nói ra thì không thể rút lại được. Những lời nói ấy hoặc giúp ích và đem lại sự an ủi, hoặc gây tổn hại không thể thay đổi được như cuộc hành quân vào La Mã của Caesar vậy. Gia-cơ đã đưa ra một bức tranh khác khi đề cập đến lời nói: “Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy” (Gia. 3:6).

Khi lo sợ mình đã “vượt sông Rubicon” với ai đó, hãy xin họ tha thứ – cũng như cầu xin Chúa tha thứ (Mat. 5:23-24; I Gi. 1:9). Nhưng tốt hơn cả là mỗi ngày hãy yên nghỉ nơi Thánh Linh Chúa, nghe theo lời dạy của Phao-lô: “Lời nói của anh em phải luôn có ân hậu” (Côl. 4:6), để lời nói của chúng ta không chỉ tôn kính Chúa, mà còn nâng đỡ và khích lệ những người xung quanh.

Lạy Chúa, hôm nay xin gìn giữ tấm lòng và lời nói của con. Xin giúp con chỉ nói những lời đẹp lòng Ngài và đem lại sự ích lợi và chữa lành cho người khác.
Khi lời nói trở thành vũ khí thì các mối quan hệ nhanh chóng trở thành tai họa.

bởi Bill Crowder | 

CHÚ GIẢI

Gia-cơ là sách rất thực tiễn chứa đựng nhiều chỉ dẫn về cách sử dụng lời nói khôn ngoan: “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (1:19). “Nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình, nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật vô ích” (1:26). “Hỡi anh em, đừng nói xấu nhau” (4:11).

Tại sao lời dạy phải cẩn thận trong lời nói của sứ đồ Gia-cơ rất quan trọng để tôn kính Chúa và tôn trọng người khác?

Arthur Jackson

 

shares