http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 1 năm 2019 – Ngài Là Cứu Chúa

Ngài Là Cứu Chúa

Đọc: Giăng 6:47–51, 60–66

Từ lúc ấy, nhiều môn đồ thối lui, không theo Ngài nữa. Giăng 6:66

Năm ngoái, tôi cùng vài người bạn cầu nguyện xin Chúa chữa lành cho ba phụ nữ đang chống chọi với ung thư. Chúng tôi biết Chúa có quyền năng làm việc đó, và mỗi ngày chúng tôi đều cầu xin Ngài như vậy. Chúng tôi từng chứng kiến Ngài hành động trong quá khứ và tin rằng Ngài có thể tiếp tục làm điều đó. Có những ngày trong cuộc chiến của mỗi người, có vẻ như sự chữa lành đã xảy ra và chúng tôi vui mừng.

Nhưng rồi tất cả đều lần lượt qua đời. Có người cho rằng đó mới là “sự chữa lành trọn vẹn nhất,” theo cách nào đó thì đúng là như vậy. Nhưng sự mất mát vẫn làm chúng tôi rất đau đớn. Chúng tôi muốn Ngài chữa lành cho họ—ngay lúc này—nhưng vì lý do nào đó mà chúng tôi không rõ, phép lạ đã không xảy ra.

Nhiều người theo Chúa Jêsus vì phép lạ Ngài làm và để được thỏa đáp nhu cầu (Gi. 6:2, 26). Một số người chỉ xem Ngài là con trai của người thợ mộc (Mat. 13:55–58), một số thì mong đợi Ngài sẽ là lãnh tụ chính trị (Lu. 19:37–38). Một số người nghĩ Ngài là giáo sư vĩ đại (Mat. 7:28–29), trong khi số khác lại không đi theo Ngài nữa vì lời Ngài dạy quá khó hiểu (Gi. 6:66).

Không phải lúc nào Chúa Jêsus cũng thỏa đáp những mong đợi của chúng ta. Nhưng Ngài vĩ đại hơn điều chúng ta có thể hình dung. Ngài là Đấng cung ứng sự sống đời đời (c.47–48). Ngài là Đấng thiện lành và khôn ngoan; Ngài yêu thương, tha thứ, gần gũi và luôn an ủi chúng ta. Ước mong chúng ta tìm được sự an nghỉ nơi Chúa Jêsus và luôn trung tín theo Ngài.

Lạy Chúa Jêsus, cảm ơn Ngài là Đấng Cứu Thế mà chúng con cần. Xin bao phủ chúng con bằng tình yêu của Ngài và cho chúng ta được yên nghỉ trong Ngài.


Con tin cậy nơi Ngài; Con nói: “Ngài là Đức Chúa Trời của con.” Thi Thiên 31:14
bởi Anne Cetas


CHÚ GIẢI
Giăng 6 là bước ngoặc quan trọng trong chức vụ công khai của Chúa Jêsus. Sau khi nuôi năm ngàn người ăn và bước đi trên mặt nước, Chúa Jêsus trình bày sứ điệp rằng Ngài là “bánh sự sống.” Trong lúc sự chống đối từ cộng đồng tôn giáo ngày càng gia tăng, rất nhiều người theo Chúa Jêsus đã thối lui sau khi nghe sứ điệp này. Họ thối lui vì ba yếu tố sau. Đầu tiên, họ đòi hỏi một dấu lạ từ Ngài (c.30-31) sau khi Ngài vừa làm phép lạ hóa bánh và cá. Rồi họ hiểu sai về nguồn gốc của Ngài (c.41-42), và cuối cùng họ hiểu sai ý nghĩa của sứ điệp Ngài công bố (c.52). Bởi vì họ không hiểu Ngài là ai, nên họ sẽ không bao giờ hiểu được điều Ngài làm hoặc dạy dỗ.
Bill Crowder