http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 1 năm 2019 – Ngài Là Cứu Chúa

Ngài Là Cứu Chúa

Đọc: Giăng 6:47–51, 60–66

Cảm tạ ơn Chúa! Ngài là Cứu Chúa của nhân loại! Ngài có là Cứu Chúa của bạn chưa? Bạn đã biết về Chúa như thế nào? Xin hãy đến cùng Chúa. Ngài là Cứu Chúa của bạn!

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Với Lợi Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=UJlQ131ongQ