Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 10 năm 2017

39
0
sợ đủ thứ
Kinh Thánh hàng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 10 năm 2017

Sợ Đủ Thứ!

Đọc: Các quan xét 6:11–16, 36–40 |

Nhưng Đức Giê-hô-va phán với ông [Ghi-đê-ôn]: “Hãy yên lòng, đừng sợ, con sẽ không chết đâu!” Các quan xét 6:23

Đó là lần đầu tiên cậu bé Cleo 10 tuổi đi câu cá. Khi nhìn vào hộp đựng mồi câu, cậu bé khựng lại và không muốn đụng tay vào. Cuối cùng, cậu bé nói với chồng tôi: “Giúp con với, con sợ giun!” Khi chồng tôi hỏi có chuyện gì, Cleo trả lời: “Con sợ giun!” Nỗi sợ đã khiến cậu bé không thể làm gì được.

Sợ hãi cũng có thể làm người lớn tê liệt. Ghi-đê-ôn chắc hẳn đã rất sợ hãi khi thiên sứ của Chúa đến với ông trong lúc ông đang lén đập lúa mì ở chỗ bí mật, ông đang trốn kẻ thù Ma-đi-an (Quan. 6:11). Thiên sứ bảo rằng ông đã được Chúa chọn để lãnh đạo dân Ngài đi đánh trận (c.12-44).

Ghi-đê-ôn đáp ứng thế nào? “Lạy Chúa, làm sao con có thể giải cứu Y-sơ-ra-ên được? Nầy, gia tộc con nghèo nhất trong bộ tộc Ma-na-se, và con lại là người nhỏ nhất trong gia đình” (c.15). Sau khi chắc chắn về sự hiện diện của Chúa, Ghi-đê-ôn dường như vẫn còn sợ và xin dấu hiệu để biết chắc rằng Chúa sẽ sử dụng ông giải cứu dân Y-sơ-ra-ên như Ngài hứa (c.36-40). Và Chúa đáp lời cầu xin của ông. Dân Y-sơ-ra-ên đã chiến thắng trong trận chiến và được hòa bình suốt 40 năm.

Ai trong chúng ta cũng có nhiều nỗi sợ khác nhau – từ sợ con sâu bé nhỏ cho đến sợ chiến tranh. Câu chuyện về Ghi-đê-ôn dạy rằng chúng ta có thể vững tin vào điều này: Nếu Chúa muốn chúng ta làm điều gì đó, Ngài sẽ ban cho chúng ta sức lực và năng quyền để thực hiện.

Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã bảo đảm rằng Ngài luôn ở cùng con.
Để dẹp bỏ nỗi sợ hãi, hãy đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời hằng sống.

bởi Anne Cetas 

shares