Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 9 tháng 3 năm 2017

63
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 9 tháng 3 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 32:1-5, 19-26 |
Họ đưa [vàng] cho tôi, tôi ném vào lửa và thành ra bò con nầy. Xuất 32:24

“Chúng ta đã phạm lỗi”, Giám đốc điều hành nói khi thảo luận về hoạt động bất hợp pháp mà công ty ông đã dính líu vào. Ông trông có vẻ hối tiếc, tuy vậy ông cứ đổ lỗi bóng gió và không thể thừa nhận cá nhân mình đã làm sai.

Một số “lỗi” chỉ là lỗi như: lái xe ngược chiều, quên hẹn giờ khiến bữa tối bị cháy khét, tính toán sai số tiền còn dư. Nhưng có những hành động cố ý đi quá xa – mà Đức Chúa Trời gọi là tội lỗi. Khi Đức Chúa Trời hỏi A-đam và Ê-va lý do họ không vâng lời Ngài, họ đã nhanh chóng đổ lỗi cho nhau (Sáng. 3:8-13). A-rôn đã không chịu trách nhiệm cá nhân khi dân sự làm con bò vàng để thờ phượng trong đồng vắng. Ông giải thích với Môi-se: “Họ đưa [vàng] cho tôi, tôi ném vào lửa và thành ra bò con nầy” (Xuất. 32:24)

Có lẽ ông cũng lẩm bẩm: “Chúng tôi đã phạm lỗi.”

Đôi khi, dường như việc đổ lỗi cho người khác dễ dàng hơn là thừa nhận những thất bại của mình. Cố gắng đánh giá thấp tội lỗi bằng cách gọi đó “chỉ là sai lầm” thay vì công nhận bản chất thật của nó cũng nguy hiểm không kém.

Nhưng khi chúng ta chịu trách nhiệm – thừa nhận tội lỗi của mình và xưng nó ra – thì Đấng “thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (I Gi. 1:9). Đức Chúa Trời của chúng ta sẵn ban cho con cái Ngài sự tha thứ và sự phục hồi.

Bước đầu tiên để nhận được sự tha thứ của Chúa là thừa nhận chúng ta cần nó.
shares