Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 4 năm 2017

24
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 4 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Hành Trình Đức Tin

Đọc: Giăng 20:24-31 |

Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng 20:31

Kể từ ấn bản đầu tiên vào năm 1880, cuốn tiểu thuyết Ben-Hur: Chuyện về Đấng Christ của Lew Wallace chưa bao giờ ngừng xuất bản. Nó vẫn luôn được gọi là cuốn sách Cơ Đốc có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 19, và vẫn còn tiếp tục thu hút độc giả ngày nay vì đan xen câu chuyện thật của Chúa Jêsus với câu chuyện về một nhân vật hư cấu là thanh niên quý tộc người Do Thái tên là Judah Ben-Hur.

Viết trong tạp chí Humanities, Amy Lifson nói rằng quá trình viết quyển sách này đã thay đổi cuộc đời của tác giả. “Khi Ben-Hur dẫn độc giả qua các phân cảnh của sự Thương Khó, thì anh ta cũng dẫn lối cho Lew Wallace đến chỗ tin nơi Chúa Jêsus Christ.” Wallace nói: “Tôi đã thấy người Na-xa-rét ấy… Tôi đã thấy Ngài thi hành những công việc mà không một con người bình thường nào có thể làm được.”

Những ký thuật về cuộc đời Chúa Jêsus trong các sách Phúc Âm cho phép chúng ta bước cùng Ngài, chứng kiến những phép lạ của Ngài, và nghe lời Ngài phán dạy. Kết thúc sách Phúc Âm của mình, sứ đồ Giăng đã viết: “Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều dấu lạ khác trước mặt các môn đồ mà không ghi chép trong sách nầy. Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (Giăng 20:30-31).

Cũng như việc nghiên cứu, đọc Kinh Thánh và viết truyện của Lew Wallace đã dẫn ông đến chỗ tin nhận Chúa Jêsus, thì cũng vậy, Lời Chúa mang đến sự biến đổi trong tâm trí và tấm lòng, nhờ đó chúng ta nhận được sự sống đời đời trong Ngài và qua Ngài.

Lạy Chúa, nguyện những câu chuyện về cuộc đời Ngài được ghi khắc trong lòng và trí chúng con để đức tin chúng con nơi Ngài mãi thêm lên.
Có nhiều quyển sách giúp chúng ta gia tăng tri thức, nhưng chỉ Kinh Thánh mới có thể thay đổi chúng ta.

CHÚ GIẢI:Cơ Đốc nhân tin lời công bố của Kinh Thánh rằng Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế gian, thi hành những phép lạ, rao giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, bị đóng đinh và đã sống lại từ cõi chết. Mặc dầu Thô-ma biết Chúa cách cá nhân, nhưng ban đầu ông vẫn nghi ngờ việc Chúa sống lại từ cõi chết. Sau khi Thô-ma nhìn thấy những dấu đinh trên tay và vết thương nơi hông Chúa Jêsus, ông mới bắt đầu thờ phượng Chúa và nói rằng: “Lạy Chúa của con và Đức Chúa Trời con!” (Giăng 20:28).

Đâu là những sự kiện đánh dấu hành trình đức tin của bạn? Chúa đã dùng điều gì để biến đổi tấm lòng và tâm trí của bạn?

shares