Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 5 năm 2017

70
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 5 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Cần Chia Sẻ Tin Tốt Lành

Đọc: Giăng 1:6–14 |

[Giăng] đến với tư cách một nhân chứng để làm chứng về ánh sáng hầu cho nhờ ông mọi người đều tin. Giăng 1:7

Trong các phiên tòa, nhân chứng đóng vai trò quan trọng hơn người đến dự phiên tòa. Họ là những người góp phần vào kết quả phán quyết của phiên tòa. Điều này cũng đúng với lời làm chứng của chúng ta về Đấng Christ. Chúng ta phải là những người tích cực góp phần vào công tác vô cùng quan trọng này – tức là chia sẻ chân lý về sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus.

Khi Giăng Báp-tít đến để nói cho mọi người về Chúa Jêsus, là ánh sáng của thế giới, ông đã làm điều đó bằng cách công bố những hiểu biết của mình về Chúa Jêsus. Và sứ đồ Giăng, là người đã ghi chép lại những sự kiện này, làm chứng về kinh nghiệm của ông với Chúa Jêsus: “Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha” (Giăng 1:14). Sứ đồ Phao-lô đã mở rộng thêm ý này khi ông nói với chàng trai trẻ Ti-mô-thê rằng: “Những điều con đã nghe nơi ta trước mặt nhiều nhân chứng hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy, là những người có khả năng dạy dỗ người khác” (2 Tim. 2:2).

Tất cả Cơ Đốc nhân đều được triệu tập đến trước tòa án thế gian. Kinh Thánh cho biết chúng ta không phải chỉ là những khán giả nhưng là những người tích cực góp phần. Chúng ta làm chứng cho chân lý về sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus. Giăng Báp-tít là tiếng của người kêu lên trong đồng vắng. Tiếng của chúng ta cũng cần phải được nghe thấy ở nơi làm việc, xóm giềng, hội thánh và giữa vòng gia đình, bạn bè. Chúng ta cần là những nhân chứng tích cực nói cho người khác nghe về sự hiện hữu của Chúa Jêsus trong đời sống của mình.

Những hành động của chúng ta có giúp dọn đường để làm chứng về Chúa Jêsus không? Ngày nay, có những phương cách mới mẻ nào giúp chúng ta trình bày lời chứng?
Phúc Âm về Chúa Jêsus thật sự là một tin tức tốt lành mà chúng ta cần chia sẻ.
CHÚ GIẢI: Kinh Thánh dùng nhiều ẩn dụ khác nhau để mô tả vai trò của tín hữu là chứng nhân cho Đấng Christ (Giăng 15:5; II Cô. 3:1-3; 5:20; I Phi. 2:5, 9). Trong một bài giảng, Chúa Jêsus đã sử dụng hai món đồ bình thường trong nhà—muối và ánh sáng—để nhấn mạnh rằng Cơ Đốc nhân phải để lại ảnh hưởng tích cực trên cộng đồng (Mat. 5:13-16). Muối là một chất bảo quản, chất làm tăng hương vị và chất kích thích cơn khát. Đèn được dùng để soi sáng bóng tối. Ánh sáng cũng được dùng làm bảng chỉ dẫn, cung cấp thông tin và hướng dẫn đích đến. Vì vậy, ánh sáng phải được đặt ở một vị trí dễ thấy để thu hút và đem lại hiệu quả. Giáo sư Kinh Thánh Henry Morris nói rằng chúng ta “được mong đợi đem muối của sự “bảo quản” và niềm vui đến với một thế giới nhạt nhẽo, vô vị và là một thế giới đang hư nát; cũng đem ánh sáng của sự cứu rỗi đến với một thế giới tối tăm, tội lỗi.”
shares