Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 6 năm 2017

41
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 6 năm 2017

Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.

Lý Do Để Ca Ngợi Chúa

Đọc: II Sử ký 20:14-22 |

Hãy hát lên ca ngợi Đức Chúa Trời, nào hát lên đi! Hãy hát lên ngợi ca Vua chúng tôi, nào ca lên đi! Thi thiên 47:6

Việc ca hát làm thay đổi não bộ! Một số nghiên cứu cho thấy khi hát, cơ thể chúng ta tiết ra các hoóc môn làm giảm lo lắng và căng thẳng. Một nghiên cứu khác cho thấy rằng khi một nhóm người hát với nhau thì nhịp tim họ thật sự đồng bộ với nhau.

Bức thư của sứ đồ Phao-lô khích lệ hội thánh đối đáp với nhau bằng các thi thiên, thánh ca và linh khúc (Êph. 5:19). Và Kinh Thánh lặp lại cụm từ “Hãy hát” hơn 50 lần.

Trong II Sử ký 20, chúng ta thấy dân của Chúa bày tỏ niềm tin nơi Ngài bằng cách hát khi tiến vào trận chiến. Kẻ thù đang tiến về phía dân Giu-đa. Sợ hãi, vua Giô-sa-phát tập hợp mọi người lại. Ông đã lãnh đạo dân chúng cầu nguyện khẩn thiết. Họ không ăn uống mà chỉ cầu nguyện: “Chúng con không biết phải làm sao, nhưng mắt chúng con ngưỡng trông Chúa” (c. 12). Hôm sau, họ bắt đầu cuộc chiến. Dẫn đầu không phải là các chiến binh thiện chiến nhất, mà là một ban hát. Họ tin vào lời hứa của Chúa là họ sẽ được giải cứu mà không cần chiến đấu (c. 17).

Khi họ hát và tiến vào trận chiến thì các kẻ thù của họ đã đánh lẫn nhau! Lúc dân Chúa đến chiến trường thì trận chiến đã kết thúc. Chúa đã cứu dân Ngài khi họ bước vào chỗ không biết bằng đức tin và hát ca ngợi Ngài.

Chúa khích lệ chúng ta ca ngợi Ngài là có lý do. Dù chúng ta có đang tiến vào trận chiến hay không thì việc ca ngợi Chúa có quyền năng để thay đổi suy nghĩ, tấm lòng và đời sống chúng ta.

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi tình yêu đời đời và sự thành tín của Ngài! Ngài là Đấng bảo vệ và hướng dẫn chúng con, chúng con phó thác cuộc đời mình cho Ngài.
Những tấm lòng được hòa thuận với Chúa sẽ hát ca ngợi Ngài.

bởi Amy Peterson |

shares