Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 7 năm 2017

64
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời Sống hằng ngày – ngày 9 tháng 7 năm 2017

Một Tấm Lòng Vui Mừng

Đọc: II Sử ký 7:1-10 |

Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Thi thiên 100:1

Moriah, cháu gái tôi yêu thích một hành khúc của John Philip Sousa. Ông là “Vua Hành Khúc”, là một nhà soạn nhạc người Mỹ cuối thế kỷ XIX. Cháu không phải là thành viên trong ban nhạc diễu hành; mà chỉ mới 20 tháng tuổi. Cháu yêu thích giai điệu và thậm chí có thể ngân nga vài nốt. Cháu xem điều đó là những khoảnh khắc vui vẻ. Khi gia đình tụ họp lại, chúng tôi thường ngân nga bài hát này, kèm theo đó là những tiếng vỗ tay và nhiều âm thanh ồn ào náo nhiệt khác, và các cháu nhảy múa hoặc diễu hành thành vòng tròn theo nhịp. Việc đó chỉ kết thúc khi lũ trẻ chóng mặt và phá ra cười nắc nẻ.

Giờ phút vui vẻ đó nhắc tôi nhớ bài Thi Thiên kêu gọi chúng ta “vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va” (Thi. 100:2). Khi vua Sa-lô-môn cung hiến đền thờ, dân Y-sơ-ra-ên hân hoan dâng lời ca ngợi (II Sử. 7:5-6). Thi Thiên 100 có thể là một trong những bài ca mà họ đã hát. Thi Thiên này tuyên bố: “Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va! Hãy vui vẻ phục sự Đức Giê-hô-va, hãy ca hát mà đến trước mặt Ngài… Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài” (c.1, 2, 4). Vì sao? “Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi” (c.5).

Đức Chúa Trời thiện lành hằng yêu thương chúng ta! Với tấm lòng biết ơn, chúng ta hãy cùng “cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!” (Thi. 100:1).

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tấm lòng biết ơn để ca ngợi Ngài, vì Ngài là thiện và mọi việc Ngài làm là tốt lành. Tình yêu của Ngài còn đến đời đời!
Sự ca ngợi tuôn tràn từ một tấm lòng vui mừng.

bởi Alyson Kieda |

shares