Home Kinh Thánh KT hằng ngày Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9...

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 8 năm 2017

58
0
http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – Ngày 9 tháng 8 năm 2017

Tấm Lòng Của Đấng Christ

 Đọc: Xuất Ê-díp-tô ký 32:21–32
Nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ – nếu không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết. Xuất Ê-díp-tô ký 32:32

Một nhà báo người Úc trải qua 400 ngày trong nhà tù Ai Cập đã bày tỏ những cảm xúc lẫn lộn khi được phóng thích. Dù thừa nhận mình được khuây khỏa, ông nói ông được tự do nhưng vô cùng lo lắng cho những người bạn còn ở lại. Ông nói thật khó để nói lời chào tạm biệt những người bạn là phóng viên đã bị bắt và bỏ tù chung với ông – không biết họ còn bị giam giữ bao lâu nữa.

Môi-se cũng vô cùng lo lắng khi nghĩ đến việc phải rời xa anh em mình. Khi đối diện với nguy cơ phải mất đi anh chị em và dân tộc mình vì họ đã thờ bò con vàng trong lúc ông gặp Chúa trên Núi Si-na-i (Xuất. 32:11-14), ông đã cầu thay cho họ. Ông đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của mình khi nài xin: “Nhưng bây giờ, xin Chúa tha tội cho họ – nếu không, xin Ngài xóa tên con khỏi sách Ngài đã viết” (c.32).

Về sau, sứ đồ Phao-lô cũng bày tỏ nỗi ưu tư như vậy đối với gia đình, bạn hữu, và dân tộc mình. Đau buồn vì họ không tin Chúa Jêsus, Phao-lô nói rằng ông sẵn sàng từ bỏ mối liên hệ của chính mình với Đấng Christ nếu bởi tình yêu thương đó, ông có thể cứu anh chị em của mình (Rô. 9:3).

Nhìn lại, chúng ta thấy rằng cả Môi-se và Phao-lô đều bày tỏ tấm lòng của Đấng Christ. Tuy nhiên, tình yêu thương mà họ chỉ có thể cảm nhận và sự hy sinh mà họ chỉ có thể hiến dâng, thì Chúa Jêsus đã làm trọn – và tình yêu ấy ở với chúng ta đời đời.

Lạy Cha Thiên Thượng, cảm ơn Ngài đã nhắc nhở chúng con trở nên giống như Ngài, sẵn sàng sống và chết cho những ai chưa nhận biết tình yêu thương của Ngài.
Chúng ta tôn kính tình yêu thương của Chúa Jêsus đối với mình khi quan tâm đến người khác.

bởi Mart DeHaan |

shares