http://baigiangtinlanh.com
Kinh Thánh hằng ngày

Chia sẻ

Kinh Thánh hằng ngày – Lời sống hằng ngày – ngày 21 tháng 2 năm 2017
Trước hết xin quý vị con cái Chúa cầu nguyện để Chúa ban phước trên những người thực hiện chương trình Lời sống hằng ngày này. Địa chỉ trang web gốc là: http://ourdailybread.org/. Để có được bài học này họ phải cố gắng rất nhiều và rất cần tài chánh để tiếp tục thực hiện. Mọi sự dâng hiến quý vị có thể góp phần. xin hãy góp phần : http://vietnamese-odb.org/donate để góp phần dâng hiến. Chúng tôi nghe và thấy được gây dựng rất nhiều nên đã copy vào web baigiangtinlanh.com. Chúng tôi cũng sẽ mail xin phép, nhưng nếu không được phép tiếp tục thì chúng tôi sẽ không copy nữa, quý vị có thể nghe trực tiếp tại trang web gốc.
Cây Bên Bờ Suối
Mart DeHaan

 

Người ấy như cây trồng bên bờ suối. Giê-rê-mi 17:8

Đọc:  Giê-rê-mi 17:5-20:

Đức Giê-hô-va phán như vầy: Đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, lòng lìa khỏi Đức Giê-hô-va.

Nó sẽ như thạch thảo trong sa mạc, không thấy phước đến, nhưng ở trong nơi đồng vắng khô khan, trên đất mặm không dân ở.

Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va, và lấy Đức Giê-hô-va làm sự trông cậy mình.

Nó cũng như cây trồng nơi bờ suối, đâm rễ theo dòng nước chảy; ngộ khi trời nắng, chẳng hề sợ hãi, mà lá cứ xanh tươi. Gặp năm hạn hán cũng chẳng lo gì, mà cứ ra trái không dứt.

Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?

10 Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.

11 Kẻ nào được giàu có chẳng theo sự công bình, cũng như chim đa đa ấp trứng mà mình chẳng đẻ ra; đến nửa đời người, nó phải mất hết, cuối cùng nó ra là ngu dại.

12 Ngôi vinh hiển được lập lên từ ban đầu, ấy là nơi thánh của dân chúng ta!

13 Hỡi Đức Giê-hô-va, là sự trông cậy của Y-sơ-ra-ên, những kẻ nào bỏ Ngài đều sẽ bị xấu hổ! Những kẻ lìa khỏi ta sẽ bị ghi trên đất, vì họ đã bỏ suối nước sống, tức là Đức Giê-hô-va.

14 Hỡi Đức Giê-hô-va! xin Ngài chữa tôi thì tôi sẽ được lành; xin Ngài cứu tôi thì tôi sẽ được rỗi: vì Ngài là Đấng mà tôi ngợi khen.

15 Nầy là lời người ta bảo tôi: Lời phán của Đức Giê-hô-va ở đâu? Rày hãy ứng nghiệm!

16 Còn tôi, tôi chẳng vội vàng bỏ chức chăn dân mà không theo Ngài. Tôi cũng không tự ý muốn mình trông được ngày khốn nạn, Ngài vẫn biết vậy. Lời miệng tôi nói ra điều ở trước mặt Ngài.

17 Ngài là nơi ẩn náu của tôi trong ngày hoạn nạn, xin chớ làm cớ cho tôi kinh khiếp!

18 Xin Ngài làm cho những kẻ bắt bớ tôi bị xấu hổ, mà chính tôi đừng bị xấu hổ; cho họ kinh hoàng! Xin cho ngày hoạn nạn lâm trên họ, và hủy hoại gấp hai!

19 Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy đi, đứng tại cửa của con cái dân sự, tức là cửa các vua Giu-đa thường ra vào, và tại hết thảy các cửa thành Giê-ru-sa-lem.

20 Ngươi khá nói rằng: Hỡi các vua nước Giu-đa, cùng cả dân Giu-đa, và hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem, là kẻ do các cửa nầy qua lại, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va.

————————-

Đây là cái cây đáng ghen tị. Mọc lên từ mảnh đất phía trước mặt sông, nó chẳng phải lo gì mưa nắng, thời tiết nóng làm cho khô héo hay tương lai bấp bênh. Được dòng sông nuôi dưỡng và tưới mát, mỗi ngày trôi qua nó cứ việc vươn chồi đâm nhánh theo hướng mặt trời, rễ bám chặt vào trong lòng đất, lá nó làm không khí trở nên trong lành, và nó xòe tán phủ bóng che cho tất cả những ai cần tránh nắng.

Ngược lại, tiên tri Giê-rê-mi chỉ vào một bụi thạch thảo (Giê-rê-mi 17:6). Khi trời ngừng mưa và cái nắng thiêu đốt của mùa hè biến mặt đất nên khô cằn đầy bụi, thì thạch thảo cũng héo úa theo, chẳng thể ban hoa trái và tán mát cho ai.

Tại sao vị tiên tri này lại so sánh một cái cây sum suê hoa lá với một bụi thạch thảo đang héo úa? Ông muốn những đồng hương của mình nhớ lại những gì đã xảy ra kể từ khi họ được giải cứu cách kỳ diệu từ đất nô lệ ở Ai Cập. Suốt bốn mươi năm trong sa mạc, họ sống như cây trồng bên bờ suối (2:4-6). Dẫu vậy, trong sự thịnh vượng nơi đất hứa, họ đã quên đi câu chuyện của chính mình; họ đang dựa vào chính mình và vào những vị thần mà họ tự tạo ra (c.7-8), đến mức mà họ quay lại Ai Cập để tìm sự cứu giúp (42:14).

Vì thế Đức Chúa Trời, qua tiên tri Giê-rê-mi, đã trìu mến thúc giục những đứa con Y-sơ-ra-ên hay quên, và ông cũng thúc giục chúng ta, hãy hy vọng và trông cậy nơi Chúa và hãy như cây bên bờ suối – không phải như bụi thạch thảo.

Lạy Cha, bằng rất nhiều cách, Ngài đã dạy chúng con rằng chỉ mình Ngài đáng cho chúng con tin cậy – ngay cả trong những lúc dường như chúng con chẳng thấy Ngài đâu cả. Xin giúp chúng con nhớ lại những gì Ngài đã bày tỏ cho chúng con từ trước đến nay.
Lúc thuận cảnh hãy nhớ lại những gì chúng ta đã học được trong lúc nghịch cảnh.
Chú Giải:Phần Kinh Thánh hôm nay cho thấy sự tương phản giữa một đời sống tận hiến cho Chúa với một đời sống nương cậy nơi sức riêng. Giê-rê-mi dùng ngôn từ hết sức mạnh mẽ để nói lên sự khác biệt giữa hai hình ảnh này. Một bên là được phước còn một bên là bị rủa sả. Nếu chúng ta vẫn chọn nương cậy bản thân thay vì nương cậy Chúa thì đó quả thật là một điều khó hiểu, thế nhưng nhiều lần chúng ta đã làm như vậy. Tuy nhiên, câu 10 đem đến cho chúng ta niềm hy vọng. Chúng ta tuyên bố mình là cây gần dòng suối hay là bụi gai trong hoang mạc không quan trọng; nhưng chính Chúa là Đấng dò xét và ban thưởng cho chúng ta. Còn lãnh vực nào trong đời sống bạn cần cầu xin Chúa tra xét không?

Bạn có thể tạo nên sự khác biệt.

Ngay cả một khoản dâng nhỏ nhất cũng giúp nhiều người trên thế giới được tiếp cận với nguồn khôn ngoan thay đổi đời sống của Kinh Thánh.

Our Daily Bread Ministries

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho Kinh Thánh, là nguồn của sự khôn ngoan có quyền năng biến đổi đời sống trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người.

Khải Tượng của chúng tôi là nhìn thấy mọi người khắp nơi trên thế giới kinh nghiệm mối liên hệ cá nhân với Đấng Christ, có đời sống giống Chúa và phục vụ Ngài tại địa phương mình đang sống.

Bản quyền © 2017, Our Daily Bread Ministries, Grand Rapids, MI 49555 USA. Bất kỳ bài đăng hay phân phối nào cũng cần được sự cho phép bằng văn bản của Our Daily Bread Ministries.

[2017-02-20]
Ngoài ra trên web httlvn.org của Tổng Liên Hội cũng có phần Lời sống hằng ngày. Xin quý vị cùng nghe.