Mục sư Trần Mạnh Hùng

Chia sẻ

Bài giảng : “Thuyền cập bến (làm sao để lời cầu nguyện được nhận)” do Mục sư Trần Mạnh Hùng giảng ngày 17.12.2016