http://baigianghtinlanh.com
Mục sư Lê Đình Trung

Chia sẻ

Lễ Kỷ niệm Chúa chịu thương khó năm 2019 – Bằng Chứng Tình Yêu – Mục sư Lê Đình Trung

Ông Bà Anh Chị Em Xem Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=02BMXPAU54c