baigiangtinlanh.com
Mục sư Lê Văn Sanh

Chia sẻ

Bài học do Ông mục sư Lê Văn Sanh dạy với đề tài: ” Lời khấn nguyện tận hiến, đây là phần 2.