Năm mới cam kết mới

Chia sẻ

Bài giảng của Mục sư Võ Văn Phước vào sáng Chúa nhật 8 tháng 1 năm 2017 tại Hội Nhánh Hiệp Bình Phước.

Chủ đề: ” Năm mới cam kết mới ”