Anh Công Trứ
baigiangtinlanh.com

Chia sẻ

Đây cũng là bài post của bác Hoàng Nguyễn trên youtube với đề tựa : CÔNG TRỨ TÔN VINH CHÚA TRUYỀN GIẢNG MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016 TẠI HTTL ĐÀ NẴNG 18-12-2016. web baigiangtinlanh.com chỉ muốn chia sẻ thêm cho nhiều con cái Chúa xa gần cùng hòa lòng ngợi khen Chúa: