http://baigiangtinlanh.com
Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 32

Chia sẻ

Ngày 28 tháng 11 năm 2019. Cùng học Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký 32

Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký chương 32

“làm một của lễ dâng cho Êsau:Của lễ nầy gồm 200 dê cái với 20 dê đực, 200 chiên cái với 20 chiên đực, 30 lạc đà cái, 40 bò cái với 10 bò đực, 20 lừa cái với 10 lừa con. Tổng cộng là 550 con vật lớn nhỏ.”
Vật lộn:
“về phương diện thuộc linh, thật sự cuộc đời Giacốp là cuộc đời của ý riêng, cậy sức riêng, cậy khôn ngoan riêng và ông vẫn thường thành công trong cuộc đời nên không muốn đầu phục Chúa. Đây cũng là trường hợp của PhaoLô trước khi gặp Chúa.”
“Gia-cốp nhận ra ngay người vật lộn với mình không phải một con người nào, mà là thiên sứ của Chúa, sứ giả của Chúa,hay là chính Chúa.
Ông đã chiến đấu để chiếm đoạt phước và đối với người thế gian, ông đã thắng. Nhưng bây giờ, Giacốp thừa nhận sự thất bại của mình và cầu xin Chúa ban phước. Bây giờ, ông mới thấy mình phải lệ thuộc vào Chúa.”

Ông Bà Anh Chị Em Cùng Học Kinh Thánh Online Tại Link Sau Nhé: https://www.youtube.com/watch?v=7U-rRXRvMM8