http://baigiangtinlanh.com
Ấy tin vui cho người

Chia sẻ

NGỢI KHEN CHÚA QUA BÀN HÁT ẤY TIN VUI CHO NGƯỜI

“Ấy tin vui cho người”

Sáng tác: Lê Anh Đông.

Hát ngợi khen Chúa : Lưu Chí Vỹ